Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 2 lipca. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
29/06/2016 - 05:45

Unijna kasa schodzi w Małopolsce na pniu?

36 uruchomionych naborów, 1480 złożonych wniosków na łączną kwotę 1 mld 825 mln zł - tak podsumować można tegoroczne pierwsze półrocze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Ogłaszane przez Województwo Małopolskie nabory cieszą się ogromną popularnością.

- Nabory ogłoszone w ostatnim półroczu w dużej części obejmują dotacje dla przedsiębiorców, wspieranie rynku pracy, rewitalizację i politykę proekologiczną. Niektóre nabory cieszą się taką popularnością, że suma wnioskowanych dotacji przekracza dostępną pulę o kilkaset procent – mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa i dodaje: - Cieszy tak duże zainteresowanie dotychczas ogłoszonymi konkursami. Widać, że Małopolanie nie boją się sięgać po  unijne wsparcie na swoje innowacyjne pomysły i przedsięwzięcia.

Jednym z najpopularniejszych konkursów był skierowany do przedsiębiorców nabór na wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw. Blisko 200 złożonych projektów opiewało na prawie 30 mln zł, czyli trzykrotność przewidzianych w ramach konkursu środków. To pierwszy tego typu konkurs dla przedsiębiorców ogłoszony w ramach programu regionalnego.

Małe i średnie firmy z chęcią stawiają na innowacje – w ramach pierwszego naboru na bony na innowacje złożono 154 wnioski o dofinansowanie opiewające na łączną kwotę blisko 10 mln zł. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli poprawnie zweryfikowane projekty, otrzymali wsparcie, bowiem zarząd województwa zdecydował o prawie dwukrotnym zwiększeniu kwoty przewidzianej na ten konkurs. Część projektów jest już w realizacji, a konkurs będzie cyklicznie powtarzany do 2020 roku – trwa właśnie kolejny nabór projektów.

W pierwszym półroczu tego roku ogłoszone zostały także dwa konkursy w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – innowacyjnego na skalę europejską projektu, którego pilotaż odbył się dzięki środkom z poprzedniej perspektywy finansowej. Dotychczas wnioski na dofinansowanie wsparcia współpracy szkół średnich z uczelniami opiewają na 1,5 mln zł.

Aż 151 mln zł do rozdysponowania było w dwóch konkursach dot. kształcenia zawodowego uczniów. - Od lat stawiamy w Małopolsce na odbudowę kształcenia zawodowego, aby dobrze przygotować Małopolan do wejścia na rynek pracy. W ramach ogłoszonych naborów wesprzemy i stworzymy Centra Kompetencji Zawodowych, które są kolejnym elementem naszych działań w tym zakresie – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jeszcze w czerwcu ruszą nabory na wsparcie edukacji w szkołach. Na projekty z zakresu tworzenia nowoczesnego zaplecza technicznego, dodatkowych zajęć z  przedmiotów kluczowych, tworzenia klas o nowatorskich rozwiązaniach programowych i metodycznych przeznaczone będzie łącznie ponad 53 mln złotych.

Prawie 116 mln złotych trafiło w kwietniu do krakowskiego MPK na zakup 107 nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska autobusów , które obsługiwać będą Kraków i okoliczne miejscowości. Niedawno wystartowały także nabory na rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Na wsparcie w rozpoczętym naborze  mogą liczyć także miejscowości uzdrowiskowe z Małopolski.

W najbliższym półroczu ruszą kolejne nabory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, które poza Urzędem Marszałkowskim przeprowadzają także Wojewódzki Urząd Pracy i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Planowane jest uruchomienie m.in. naborów wspierających przekwalifikowanie się pracowników, wdrażania profilaktyki nowotworowej, konkursów na tworzenie i rozwój przedszkoli oraz na wsparcie dla uczniów zdolnych. Przedsiębiorcy będą mogli postarać się m.in. o bony na zakup specjalistycznych usług doradczych oraz prac badawczych, których wyniki posłużą wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług.

(ami)

Fot: UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Aktywnie w Małopolsce