Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
26/12/2016 - 20:35

Ubóstwo, bezrobocie, przemoc, pustostany: cztery najbardziej zdegradowane osiedla w Nowym Sączu

Na najbliższej sesji rady miasta radni będą uchwalać plan rewitalizacji Nowego Sącza na lata 2016 - 2022. W streszczeniu dokumentu, które już otrzymali za najbardziej zdegradowane osiedla w Nowym Sączu uznano kolejno: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego i Przydworcowe. Co o tym przesądziło?

Przede wszystkim ankiety i wyniki konsultacji społecznych, które urzędnicy przeprowadzali systematycznie przez ostatnie kilka miesięcy. Razem wskazane cztery osiedla zajmują w sumie 9,8 procent powierzchni miasta a mieszka na nich w sumie 3,5 procent mieszkańców Nowego Sącza.

Zobacz też: Osiedle Centrum to brzmi dumnie? Życie na zasiłkach, przestępczość, wandalizm i niemal zero inwestycji

I tak w dokumencie czytamy, że:

- Osiedla, które tworzą obszar rewitalizacji wykazują komplementarność problemową i terytorialną. Przesądzają o tym zarówno wskaźniki statystyczne, jak i badania społeczne przeprowadzone w początkowym etapie prac nad sporządzeniem diagnozy dla miasta. Według badanych (próba badawcza wyniosła 383 osoby) największym problemem w sferze społecznej jest bezrobocie, wandalizm oraz brak aktywności mieszkańców.

Wszystkie z osiedli zostały szczegółowo scharakteryzowane. Jako pierwsze opisane zostało w statystykach wspomniane już Stare Miasto. I co ciekawe, sądeczanie uważają, że najgorzej jest na Starym Mieście:

Ubóstwo, bezrobocie, przemoc, pustostany: cztery najbardziej zdegradowane osiedla w Nowym Sączu

Zobacz też: Stare Miasto i Zabełcze mają nowe władze. Nic się nie zmieniło?

- Najwięcej ankietowanych wskazało Stare Miasto jako obszar kumulacji problemów w sferze społecznej, gospodarczej i technicznej. Według wskazań respondentów grupą, która powinna być głównym odbiorcą działań rewitalizacyjnych jest w pierwszej kolejności młodzież, następnie kolejno: seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, osoby bezrobotne (liczba wskazań powyżej 100).

A jak to wygląda w szczegółach?

Osiedle Stare Miasto to obszar zamieszkały w dużej części przez osoby o niskim statusie materialnym – ma to odzwierciedlenie w znacznej części osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 mieszkańców (181 na 1000 osób w 2015 r.) oraz wysokiej wartości wskaźnika liczby rodzin objętych wsparciem w postaci zasiłków na 1000 osób (82 w 2015 r.) Zanotowano tutaj również  najwyższy odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób posiadających ten status (4,7 % w 2015 r. przy średniej dla miasta 2,3%).

Na wskazanym osiedlu występuje niski poziom kapitału społecznego. Wskaźnikiem, który świadczy o ww. problemie jest bardzo niski poziom frekwencji w okręgach wyborczych leżących na terenie osiedla. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku frekwencja na terenie osiedla nie przekroczyła 45,26 proc. Zaobserwowano także relatywnie niższy poziom bezpieczeństwa, o czym świadczy wyższa od średniej dla Miasta liczba przestępstw (39,3 na 1000 mieszkańców w 2015 roku).

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!Dziękujemy za przesłanie błędu


Majowy miesięcznik "Sądeczanin" już w kioskach