Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
23/05/2016 - 13:35

Tracisz pracę? Zgłoś się po wsparcie do Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich

Jesteś zagrożony utratą pracy? Próbujesz znów ją znaleźć? Zgłoś się po pomoc do Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, który pomoże opracować indywidualny plan działania.

1 kwietnia 2016 r. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, jako realizator projektów wdrażanych przez Powiat Nowosądecki, rozpoczął projekt pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego".

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Obejmuje też odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Wartość projektu wynosi 1 509 614,40 zł, w tym w tym wkład UE 1 283 172,24 zł.

Rodzaje wsparcia:

Moduł I Doradztwo zawodowe

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz poradnictwie psychologicznym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania.

Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne

W ramach tego modułu oferujemy: szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia opiekę Mentora dodatki relokacyjne

Moduł III Wsparcie szkoleniowo-doradczo-finansowe

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych do 23 000 złotych na osobę. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do

  • osób poniżej 30 roku życia lub
  • osób w wieku powyżej 50 lat
  • osób o niskich kwalifikacjach
  • kobiet
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 754 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
  • osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy
  • osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego Obecnie trwa rekrutacja! Nabory w ramach projektu odbywać się będą cyklicznie, w rundach trwających 10 dni roboczych, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu.

Pierwszy nabór trwa od 23 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu które znajdują się na stronie realizatora: pcfe.powiat-ns.pl w zakładce projekty. Fot sxc.huDziękujemy za przesłanie błędu