Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
31/08/2023 - 17:05

Terminal do zadań specjalnych

ORLEN buduje terminal do obsługi jednostek morskich za ponad pół miliarda złotych. Już w 2025 roku inwestycja umożliwi przeładunek około 2 milionów ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych i biododatków do paliw. Na placu budowy trwają zaawansowane prace hydrotechniczne. Jednym z trudniejszych zadań było umieszczenie w nabrzeżu dwunastu potężnych rur, każda o masie 32 ton.

Budowa dwustanowiskowego morskiego terminala przeładunkowego na południowym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku rozpoczęła się na początku roku. Każde ze stanowisk będzie wyposażone w
4 ramiona nalewcze, które posłużą do obsługi zbiornikowców o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m.

W ramach prac zaplanowano też wykonanie budynków, rurociągów, stalowych estakad oraz infrastruktury podziemnej i pomocniczej, łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku.

Strategiczna inwestycja

Na placu budowy trwają zaawansowane prace hydrotechniczne. Morski terminal stanie się istotnym aktywem, służącym Rafinerii Gdańskiej. Będzie obsługiwać m.in. dwa kluczowe strumienie
produktowe: przyjęcie biokomponentów do produkcji paliw, które obecnie są dostarczane do rafinerii w Gdańsku drogą kolejową oraz wydanie na statki zaawansowanych olejów bazowych, które
będą produkowane w nowobudowanej instalacji HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy). Dostęp do morza zwiększy efektywność zakupową i handlową wspomnianych produktów. Pod koniec 2024 roku
rozpoczną się rozruchy technologiczne.

Logistyczna niezależność Rafinerii Gdańskiej

Dzięki terminalowi, rafineria w Gdańsku zwiększy swoją logistyczną niezależność i zyska dodatkowy szlak ekspedycyjny. Zdolność przeładunkowa terminala planowana jest na ok. 2 mln ton produktów
rocznie. Największe obsługiwane w nim jednostki morskie będą mieć ładowność 10 000 ton.

Realizacja inwestycji poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesla) – takich, jak: FAME, czyli bioestry (ang. fatty acid methyl esters - metylowe estry kwasów tłuszczowych), otrzymywane z olejów roślinnych i stosowane jako komponent oleju napędowego; UCOME, czyli biopaliwa drugiej generacji powstające na bazie odpadów, np. oleju posmażalniczego; MTBE (eter tert-butylowo-metylowy), organiczny komponent benzyn podwyższający ich liczbę oktanową oraz stosowane w procesach petrochemicznych ksyleny.

Terminal posłuży też do transportu produktów powstających w Rafinerii Gdańskiej: najnowocześniejszych olejów bazowych oraz niskosiarkowych paliw żeglugowych MGO i RMD.
Ponadto, odciąży funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową, gdzie do tej pory odbywa się transport produktów pomiędzy rafinerią, a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi. Obecnie
Rafineria Gdańska wysyła wyprodukowane u siebie oleje bazowe za pośrednictwem gdańskiego Siarkoportu, natomiast transport biokomponentów odbywa się z wykorzystaniem morskiego
terminala przeładunkowego HES w Gdyni.


Prace nad morskim terminalem przeładunkowym na terenie Rafinerii Gdańskiej mają zakończyć się w połowie 2025 roku.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu