Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 marca. Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
16/03/2023 - 10:40

Teraz wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy i w związku z chorobą zawodową. Ile i komu przysługują, sprawdź

​Od 1 kwietnia wzrastają kwoty odszkodowań wypłacanych w związku z wypadkiem przy pracy oraz związane z chorobami zawodowymi. Nowe stawki podał właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ile teraz wynoszą świadczenia wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego w ramach obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sprawdź.

Stawki dotyczące odszkodowań w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są zmieniane raz w roku. Nowe stawki obowiązują zawsze od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Są one ustalane w związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Wypadek przy pracy: jakie odszkodowanie po zmianach

W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą 1 269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

22 212 zł wynosi z kolei odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

114 231 zł to z kolei odszkodowanie gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci.

Przy okazji warto przypomnieć, kto i kiedy ma prawo do odszkodowania, Wniosek o takie świadczenie może złożyć osoba, która jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym i na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu z kolei, to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Stopień uszczerbku na zdrowiu (i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) ustalany jest w związku z wypadkiem lub stwierdzeniem choroby po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Świadczenie rehabilitacyjne bez zmian

Nie zmieniają się natomiast wysokość i zasady wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego.

Po wypadku albo osobom, u których stwierdzono chorobę zawodową przysługuje m.in. świadczenie rehabilitacyjne.

Wysokość takiego świadczenia wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru Przysługuje ono również, jeśli niezdolność do pracy wynika z  późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Osoba opłacająca składkę wypadkową w ramach obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego, jest nadal niezdolna do pracy oraz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ponadto także w przypadku gdy osoba objęta takim ubezpieczeniem wykorzystała okres pobierania zasiłku chorobowego i stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik orzekł, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Szczegóły korzystania ze świadczeń związanych z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym dostępne są na internetowej stronie ZUS pod adresem:

https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/rodzaje-swiadczen-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są podawane w obwieszczeniach Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, publikowanych w Monitorze Polskim. ([email protected]) fot. pixabayDziękujemy za przesłanie błędu