Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 12 kwietnia. Imieniny: Juliusza, Lubosława, Wiktoryny
20/04/2023 - 11:15

Teraz frankowiczom a wkrótce także innym konsumentom łatwiej będzie procesować się z bankami i firmami

Po zmianie prawa frankowicze od kwietnia pozywają banki już nie do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Wkrótce także w innych sprawach konsumenckich będzie można sądzić się w miejscu zamieszkania a nie w sądzie właściwym dla siedziby pozywanego przedsiębiorstwa.

Powszechnie wiadomo, że osoby które przed laty zaciągały kredyty hipoteczne rozliczane we frankach szwajcarskich pozywają banki do sądu, a sprawy trafiające na wokandy liczone są w dziesiątkach tysięcy. Tylko w 2022 r. do sądów trafiło ponad 63 tys. spraw w sprawie kredytów frankowych. Przez lata wszystkie takie sprawy trafiały do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym utworzono specjalny wydział frankowy.

Frankowicze pozywają banki do sądu ale już nie tylko w Warszawie

Działo się tak, ponieważ zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego konsumenci pozywali podmioty gospodarcze, w tym kredytobiorcy banki, do sądu, na terenie jurysdykcji znajduje się pozywany podmiot – a siedziba prawie wszystkich banków jest w Warszawie.


Od kwietnia nastąpiła zmiana – obecnie obowiązuje przepis procedury sądowej, który w okresie najbliższych pięciu lat przesądza, że powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Sprawy sądowe z firmami blisko miejsca zamieszkania

Wkrótce będzie można łatwiej dochodzić w sądzie swoich praw konsumenta także w innych sprawach niż kredyty frankowe. Od 1 lipca wejdzie bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jedno z nowych rozwiązań wprowadza fundamentalne ułatwienie sądzenia się w sprawach konsumenckich z przedsiębiorstwami.


Od 1 lipca konsument będzie mógł pozwać przedsiębiorcę nie tylko do sądu właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa, ale swojego miejsca zamieszkania – podobnie jak już jest w sprawach frankowych. Dzięki temu zmniejszy swoje koszty i uciążliwości związane choćby z dojazdami.


Co ważne, konsument będzie mógł pozwać także przedsiębiorcę, który już nie prowadzi działalności gospodarczej, ale sprawa dotyczy sytuacji, w której znalazł się konsument w związku z działalnością prowadzoną przez byłego przedsiębiorcę. ([email protected]) fot.pixabay © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu