Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
06/03/2016 - 07:15

Szykuje się rowerowe eldorado z Muszyny do Sącza

Ponad pół miliona złotych dotacji celowej przyznał Muszynie sejmik wojewódzki na wsparcie budowy południowego odcinka Eurovelo 11, biegnącego wzdłuż doliny Popradu, stanowiącego część liczącej 6 tys. km europejskiej sieci szlaków rowerowych.

 - To fragment trasy, który rozpoczyna się na granicy polsko-słowackiej w Muszynie i kończy na ul. Legionów w Nowym Sączu – wyjaśnia Leszek Zegzda z  zarządu województwa .- Na tym odcinku trasa kilkakrotnie przechodzi przez granicę. Rowerzyści będą przejeżdżać przez Poprad aż trzy razy, pokonując tą rzekę kładkami .

 Przypomnijmy, że EuroVelo to europejska sieć szlaków rowerowych, zarządzana przez Europejską Federację Cyklistów, przy wsparciu Unii Europejskiej i państw członkowskich. Celem projektu jest budowa czternastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Obecnie składa się z ponad 45 tys. km ścieżek rowerowych, które można znaleźć w Austrii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Serbii, Słowacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Całkowita długość szlaków mających sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie finalnie ma wynosić ponad 70 tysięcy km.

- Z punktu widzenia Muszyny najważniejsza jest trasa EuroVelo 11, tak zwany „Szlak Europy Wschodniej”. Będzie to szlak rowerowy o długości aż 6000 km przebiegający przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i Grecję - tłumaczy rzecznik prasowy muszyńskiego magistratu Arkadiusz Cycoń. - Trasa swój początek będzie miała na Przylądku Północnym w Norwegii, a koniec w Atenach w Grecji. Na terenie Polski będzie przebiegać przez województwo małopolskie gdzie będzie stykać się ze Słowacją dalej przez woj. świętokrzyskie, mazowieckie i podlaskie gdzie dotrze do Litwy. Na terenie województwa małopolskiego samodzielny przebieg trasy EV11 to odcinki od Proszowic do Krakowa i od Tranowa do Muszyny.

Jak wyjaśnia Cycoń decyzja o przyznaniu Muszynie przez sejmik wojewódzki dotacji celowej w wysokości 550 tys. złotych to pierwsza transza pieniędzy na przedsięwzięcie która zostanie  przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektu.

- Planowane w ramach zadania drogi rowerowe będą zlokalizowane m.in. na wałach przeciwpowodziowych, na terenach zielonych, przebiegającej przez tereny leśne, w ciągu dróg publicznych oraz na ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych, przebiegających przez tereny Muszyny, Piwnicznej–Zdróju, Rytra, Starego Sącza i Nowego Sącza. W sumie po stronie polskiej powstanie około 44,5 km tras wzdłuż Doliny Popradu. Zakres realizowanego opracowania nie dotyczy trzech  odcinków trasy EV11 przebiegających po stronie słowackiej co finalnie wydłuży tą trasę dodatkowo ok. 23,23 km. Koszt budowy tras po polskiej stronie to ok. 20 mln zł.

Nowa międzynarodowa trasa rowerowa przebiegająca przez cenne przyrodniczo tereny gminy Muszyna rozpocznie się na granicy państwa na wysokości przysiółka Majdan. Trasa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Poprad w kierunku Piwniczenj-Zdroju. Ścieżki rowerowe zostaną poprowadzone po obydwu stronach Popradu. W tym celu zostanie wykorzystana już istniejąca kładka rowerowo-piesza w Żegiestowie z możliwością przejazdu do słowackiego Sulina. Powstaną także dwie nowe kładki rowerowo-piesze na stronę Słowacką: Mały Lipnik - Andrzejówka Ługi oraz Legnava -Milik. Na trasie nie zabraknie także infrastruktury służącej wypoczynkowi takich jak wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, wypożyczalnie sprzętu. Zimą projektowane trasy będą wykorzystywane do narciarstwa biegowego.

- Jest to przedsięwzięcie ambitne i wymagające czasu i odpowiedniego planowania urbanistycznego przewidujące przyszłe inwestycje w tym m.in. przebieg nowej części obwodnicy Muszyny, dlatego na finalne wyniki projektu będziemy musieli jeszcze poczekać - mówi Arkadiusz Cycoń

Inwestowanie w ścieżki rowerowe to dla atrakcyjnych pod względem krajobrazowym regionów szansa na rozwój turystyki i gospodarki regionu. Tego typu przedsięwzięcia przyciągają inwestorów, którzy chcą zarobić na związanych z infrastrukturą przedsięwzięciach, tworząc jednocześnie miejsca pracy.

(mika)

Fot:UMiGUM,sxc.hu Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)