Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 19 maja. Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
27/07/2015 - 10:23

Szkolenia z sądeckiego pośredniaka jak ciepłe bułki?

Milion złotych pozyskał Sądecki Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To program przeznaczony na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej czterdziestu pięciu lat.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem sądeckich pracodawców. W sumie wpłynęło sześćdziesiąt jeden wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponieważ zgłoszenia pochłonęły prawie całą kwotę, jaką do dyspozycji miał w tym roku Sądecki Urząd Pracy, dlatego miejski pośredniak wystąpił o dodatkowe środki w wysokości 600 tys. złotych.

- W razie dużego zainteresowania SUP będzie się starał sprostać oczekiwaniom pracodawców i pozyskać dalsze środki z rezerwy funduszu szkoleniowego w Małopolsce. Patrząc na potrzeby lokalnego rynku pracy zachęcamy do współpracy przede wszystkim pracodawców, którzy planują kształcenie ustawiczne swoich pracowników na kursach dających uprawnienia zawodowe, adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy
– mówi Izabela Ziębowicz – Wróbel, zastępca kierownika działu usług rynku pracy SUP.

Znaczenie aktualizacji uprawnień pracowników obsługujących urządzenia techniczne dostrzegają firmy już korzystające, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

– Szkolenia są niezbędne i konieczne – nie ma wątpliwości Renata Zarzycka z firmy Prospona. - Chcąc obsługiwać jakiekolwiek urządzenie, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Na przykład zaliczyć kurs spawalniczy to jedno, ale trzeba go co dwa lata aktualizować – wyjaśnia Renata Zarzycka. W Prosponie szkoli się kilkanaście osób, większość właśnie na kursach zawodowych.

Znaczenie wsparcia finansowego podkreślają organizatorzy programu.

– KFS to bardzo dobre rozwiązanie dla pracodawców bo mogą zmniejszyć koszty, niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku – mówi Izabela Ziebowicz – Wróbel.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na kursy, tych jest najwięcej, i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgoda. Z funduszu można także sfinansować egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych oraz badania lekarskie i psychologiczne. Uczestnicy kształcenia objęci są ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

(mika)
Źródło: SUP
Fot. archiwum
 


Dziękujemy za przesłanie błędu