Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 października. Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
27/03/2017 - 18:25

Szklane Tarasy: wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę

Decyzją z 21 marca Wojewoda Małopolski unieważnił pozwolenie na budowę Szklanych Tarasów na Podmłyniu. Wojewoda zbadał ważność decyzji prezydenta na wniosek mieszkańców Kaduka niezadowolonych z perspektywy powstania w sąsiedztwie ich domów jednorodzinnych trzech bloków.

Zobacz też: Mieszkańcy Kaduka wygrywają w sądzie, a przy Podmłyniu i tak rosną wieżowce [ZDJĘCIA]

W uzasadnieniu decyzji czytamy:

„Stwierdzenie nieważności decyzji stanowi wyjątek od ogólnej zasady stabilności decyzji administracyjnych określonej przepisem art. 16 & 1 ustawy kpa, toteż może mieć jedynie wtedy gdy decyzja jest dotknięta w sposób bezsporny i oczywisty jedną z wad wymienionych w art. 15 & 1 ustawy kpa, a zatem korzystanie z prawem przewidzianych możliwości wzruszenia decyzji ostatecznych powinno mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych i prawnie uzasadnionych.

Zobacz też: Szklane Tarasy zgodne z prawem? Wojewoda mówi, że...

Poddając całość sprawy pod ocenę administracyjną w trybie nadzoru w zakresie wad określonych w art. 15 & 1 ustawy kpa, stwierdzam naruszenie przepisów prawa, a mianowicie wskazana wyżej decyzja jest dotknięta wadą określoną art. 156 & 1 pkt 2 ustawy kpa, czyli wadą rażącego naruszenia prawa, który to fakt zobowiązuje tutejszy organ do wyeliminowania jej z obrotu prawnego. Podkreślenia wymaga, że specyfiką postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest dokonywanie jej oceny w aspekcie stanu prawnego i stanu faktycznego istniejącego w dacie wydania tej decyzji”.

Wojewoda  stwierdzili, że Urząd Miasta wydając pozwolenie powinien wziąć pod uwagę / sprawdzić zgodność projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„Jak z powyższego wynika przepis ten nakłada na organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązek dokonania kontroli między innymi zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W rozpatrywanej sprawie niedopuszczalne było dokonywanie takiej analizy, bowiem decyzja o warunkach zabudowy na dzień wydania pozwolenia na budowę tj. 9. 06. 2016 r. – nie podlegała wykonaniu. W zaistniałej sytuacji wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest działaniem niepodpuszczanym w demokratycznym państwie prawa, rażąco naruszającym prawo, co skutkuje nieważnością decyzji na podstawie art. 156 & 1 pkt 2 ustawy kpa” – wyjaśnia wojewoda.

Zobacz też: Nowak o wieżowcach na Kaduku: Sąd nie nakazał wstrzymania budowy

Jego orzeczenie nie jednak prawomocne. Stronom przysługuje odwołanie do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne FacebookDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)