Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
12/10/2023 - 08:00

Strażnik miejski ma nowe uprawnienia. Może ci wlepić mandat za to, czego nie zobaczy

Zmiany w kompetencjach strażników gminnych związane są głównie z brakiem do tej pory możliwości karania za nieskładanie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Teraz prawo do skontrolowania – a w razie braku nałożenia mandatu – będzie miał strażnik gminny.

Nie masz na ścianie domu lub na ogrodzeniu tabliczki z numerem, dostaniesz mandat od strażnika gminnego

Przy okazji zmiany przepisów skorygowane zostały uprawnienia straży gminnej dotyczące kontroli pojazdów.

Mandat za niezgłoszenie źródła ciepła

20 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zawiera ono trzy ważne zmiany w uprawnieniach strażników gminnych. Opublikowane ono zostało w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Strażnicy gminni od tego dnia będą mogli kontrolować czy właściciel domu złożył już deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania, która podlega obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mandat za wykroczenie w wysokości 500 zł.

Dodatkowo od 20 października strażnik gminny będzie mógł ukarać właściciela posesji mandatem także za brak tabliczki z numerem porządkowym – na ścianie budynku albo na jego ogrodzeniu.

Strażnik gminny z mandatem dla rowerzysty albo woźnicy

Do zmiany przepisów straż gminna ma kompetencje karania za wykroczenia osób prowadzących pojazdy mechaniczne na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Natomiast strażnik nie mógł ukarać rowerzysty czy woźnicy – dowolnej osoby prowadzącej dowolny pojazd nie mechaniczny.

Teraz, od 20 października ulegnie to zmianie. Straż gminna będzie nakładać mandaty za wykroczenia na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu natomiast zostanie pozbawiona podobnej kompetencji w odniesieniu do kierujących pojazdami mechanicznymi.

([email protected]) fot. pasja1000/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim

Tekst rozporządzenia w Dzienniku Ustaw znajdziesz pod tym linkiem.Dziękujemy za przesłanie błędu