Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
28/06/2019 - 11:10

Stary Sącz: dla kogo pieniądze na wymianę pieców? Radni ustalili zasady

Budżet Obywatelski Starego Sącza na ten rok jest zawieszony a radni zdecydowali o tym, że 400 tysięcy złotych, które na ten cel było zarezerwowane w budżecie na 2019 przeznaczone zostanie na wymianę pieców. Kto będzie mógł z niej korzystać?

O powodach, dla których BO został zawieszony pisaliśmy w publikacji Stary Sącz: Budżet Obywatelski zawieszony, a co z pieniędzmi?

Dziś, po kolejnej sesji, możemy podać już dokładniejsze informacje, kto i w jakiej kwocie będzie mógł uzyskać środki na wymianę pieców w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Radni uchwalili bowiem bardzo szczegółowy regulamin przyznawania dotacji.

Zacznijmy od najważniejszego – o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby, które posiadają dokument do dysponowania nieruchomością. Maksymalna kwota, którą można pozyskać to 5 tysięcy złotych. Z programu mogą korzystać ci, którzy dopiero przymierzają się do wymiany źródła ogrzewania. Gmina odrzucać będzie wnioski o dopłaty do palenisk, które wymieniono wcześniej albo rozpoczęto ich wymianę jeszcze przed wejściem programu dotacyjnego w życie.

Jeśli w czasie wymiany pieca, w czasie trwania wszystkich procedur zmieni się właściciel nieruchomości, to zbywający musi formalnie scedować na nabywcę prawa do dotacji pod rygorem jej utraty lub zwrotu. Taka sama zasada obowiązuje, gdy nieruchomość sprzedana zostanie przed upływem roku od przyznania środków.

Zobacz też: Stary Sącz: Budżet Obywatelski zawieszony, a co z pieniędzmi?

I teraz kolejne ważne zapisy. By formalności stało się zadość inwestor/mieszkaniec musi dostarczyć po wymianie pieca następujące dokumenty (kserokopie):
1) fakturę lub rachunek wystawiony przez wykonawcę za likwidację starego źródła ciepła, zakup i/lub montaż nowego źródła ciepła;
2) dowód potwierdzenia dokonania zapłaty za zrealizowaną inwestycję;
3) protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotła/pieca opalanego paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłów/pieców na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego źródła;
4) potwierdzenie złomowania zlikwidowanego kotła, np. karta przekazania odpadu;
5) dane techniczne nowego źródła ciepła wraz z atestem - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych w regulaminie;
6) dokumentację fotograficzną nowego źródła ciepła.

Wniosek o rozliczenie dotacji należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada roku budżetowego, w którym została podpisana umowa. Wszystkie pozostałe informacje znajdziecie pod adresem http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/109/file/__2019/projekty_uchwal/w_sprawie_przyjecia_regulaminu_udzielania_dotacji_do_wymiany_niskowydajnych_i%C2%A0nieekologicznych_palenisk_i%C2%A0kotlow_weglowych.pdf

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny - katalog