Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 maja. Imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
30/06/2016 - 19:55

Stary Sącz: Zła passa przełamana? Nawet 8 tysięcy złotych na wymianę pieca!

Fundusz Ochrony środowiska wywiązuje się z dotychczasowych zobowiązań. Stary Sącz dostał 460 tysięcy na wymianę pieców dla mieszkańców. Czy program KAWKA po czkawce z dziurą budżetową w tle znowu rozwinie skrzydła? Raczej nie. Stary Sącz znalazł inne źródło finansowania.

460 tys. złotych przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Stary Sącz na wymianę nieekologicznych palenisk. Pieniądze pochodzą z Programu Ochrony Niskiej Emisji (PONE). Na wymianę pieca można otrzymać nawet 8 tysięcy złotych!

W ramach programu WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.  Jednak dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Stary Sącz, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie możliwe będzie zawieranie umów z indywidualnymi wnioskodawcami.  Będziemy na bieżąco informować o postępach programu.

- Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie mając na względzie  możliwości finansowe, oczekiwania samorządów przedstawione na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się w Zakopanym oraz po przeanalizowaniu złożonych wniosków w zakresie Programu PONE na terenie Województwa Małopolskiego podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie do 50 prcent kosztów kwalifikowanych zadania – tłumaczą starosądeccy samorządowcy.

Największe dofinansowanie otrzymają beneficjenci, którzy podłączą się do sieci geotermalnej lub ciepłowniczej, a mniejsze ci, którzy wymienią stary kocioł grzewczy na kocioł gazowy lub kocioł węglowy V klasy. 

 Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego, w zależności od mocy, dla poszczególnych rodzajów zadań wynoszą:

- gdy palenisko jest likwidowane na rzecz podłączenia do geotermii lub m.s.c. wskaźnik wynosi 750,00 - 830,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 8 000,00 zł na jeden węzeł cieplny na jeden budynek jednorodzinny; 

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię gazową wskaźnik wynosi 1 100,00 - 1 300,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 7 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię olejową wskaźnik wynosi 760,00 - 840,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 700,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany starego paleniska węglowego na kotłownię węglową V klasy wskaźnik wynosi 620,00 - 650,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- w przypadku wymiany paleniska węglowego na kotłownię na biomasę wskaźnik wynosi 1050,00 -   1150,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

- przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego wskaźnik wynosi 530,00 - 580,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 3 400,00 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: archiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020