Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
10/06/2022 - 20:15

Skończyła się kadencja prezesa Konieczka w Newagu. Jest decyzja rady nadzorczej

Rewolucji nie było. Rada nadzorcza Newagu na kolejną kadencję powołała Zbigniewa Konieczka, który przez kolejne trzy lata będzie zasiadał w prezesowskim fotelu.

Czytaj też Co z budową spalarni odpadów w Nowym Sączu. Newag ujawnia nowy plan [WIDEO] 

Na kolejne trzy lata Zbigniew Konieczek objął stery w Newagu. Rada nadzorcza spółki , powołała go na nową kadencję.   Rewolucji nie było też na stanowiskach wiceprezesów, które nadal będą piastować Józef Michalik oraz Bogdan Borek.

Mandaty członków zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od stycznia roku do końca grudnia 2025 roku.

Z sądecką firmą Zbigniew Konieczek związany jest od ponad trzydziestu lat. Karierę zawodową rozpoczynał jeszcze w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego na stanowisku mechanika pojazdów spalinowych. W latach osiemdziesiątych pracował jako mistrz produkcji na wydziale napraw lokomotyw spalinowych, potem w drogiej połowie lat dziewięćdziesiątych jako specjalista ds. marketingu. W 1998 roku na trzy lata opuścił firmę, żeby zarządzać gorlicką spółką Kuźnia Glinik. W czerwcu 2001 roku powrócił do Nowego Sącza i objął stanowisko prezesa zarządu Newagu.

Bog­dan Borek karierę zawo­dową zaczynał w Domu Makler­skim Arab­ski & Gawor z sie­dzibą w War­sza­wie. W latach 1994–2000 zaj­mo­wał sta­no­wi­sko kie­row­nika zespołu eko­no­micz­nego w Pol­skim Banku Inwe­sty­cyj­nym.  W latach 2000–2001 pra­co­wał gorlickim Gliniku na sta­no­wi­sku dyrek­tora finan­so­wego. Z Newagiem jest związany od 2021. Stanowisko wiceprezesa objął w 2015 roku.

Józef Micha­lik swoją karierę zawo­dową roz­po­czął w Optimusie, gdzie był wice­pre­zesem zarządu oraz dyrektorem,do spraw infor­ma­tyki. Był też związany z Zakła­dami Auto­ma­tyki. W Newagu pracuje od 2009 roku.

Czytaj też   Piwna ofensywa w browarze w Grybowie. Nowe maszyny i nowe trunki [ZDJĘCIA]  

Przypomnijmy, że Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 roku. Pod rządami Zbigniewa Konieczka rozwinął skrzydła. Nowoczesne pociągi Newagu przewożą pasażerów w całej Polsce, a marka jest mocną i solidną wizytówką regionu.  Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży w 2021 r sięgnęły 917,55 mln złotych. ([email protected]) fot.jmDziękujemy za przesłanie błędu