Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 maja. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
08/02/2024 - 14:25

Sejm powoła Rzecznika Praw Pracowniczych? Czy nowy urząd jest potrzebny skoro jest inspekcja pracy

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych. Nowa instytucja, powoływana przez Sejm, miałaby zająć się obroną praw pracujących – zwłaszcza w obszarach, którymi nie zajmuje się lub zajmuje w niewielkim zakresie inspekcja pracy lub ich prawa są niedostatecznie uregulowane w przepisach, np. osoby zatrudnione na podstawie cywilnych umów zlecenia czy o dzieło.

Polskie prawo pracy skoncentrowane jest na osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ich prawa szczegółowo chroni Kodeks pracy. Zupełnie inaczej jest z kilkoma milionami Polaków świadczących pracę na podstawie umów cywilnych. Są one co prawda uregulowane w kodeksie cywilnym, ale w sposób ogólnikowy. Dość powiedzieć, że przepisy Kodeksu cywilnego to kilka stron, a Kodeks pracy liczy stron kilkaset.

Rzecznik Praw pracowniczych: jakie sprawy

Ta nierównowaga, obserwowana zresztą w praktyce, skłoniła autorów projektu ustawy – grupę posłów Lewicy – do powołania instytucji Rzecznika Praw pracowniczych.

Ma on zajmować się problemami zarówno pracowników etatowych jak i zarobkujących na umowach śmieciowych, podobnie jak pracujących na podstawie stosunków administracyjno-prawnych. Słowem – wszystkich pracujących, niezależnie od charakteru umowy wiążącej ich z pracodawcą.

W przypadku osób zatrudnionych poza Kodeksem pracy miałby je reprezentować we wszystkich tych kwestiach, które etatowcom gwarantuje Kodeks pracy, a Kodeks cywilny nie zapewnia np. zleceniobiorcom: prawo do urlopu, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawa do zabezpieczenia społecznego czy wolność od dyskryminacji.

Rzecznik Praw Pracowniczych: jak ma działać

Rzecznika na czteroletnią kadencję ma wybierać Sejm i tylko przed Sejmem ma on odpowiadać za swoją działalność.
Rzecznikiem może zostać osoba w wieku minimum 30 lat, z ukończonymi studiami wyższymi – prawo z tytułem magistra, mająca wiedzę dotyczącą praw osób wykonujących pracę.

Poza konsultowanie przepisów prawnych i występowaniem z inicjatywą w tym zakresie, RPP ma mieć prawo do brania udziału w toczących się sprawach karnych, cywilnych czy administracyjnych – w tym także w ramach pozwów grupowych – na prawach prokuratora.

Podjęcie czynności przez rzecznika będzie następowało z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem do Rzecznika będą mogły się zwrócić osoby wykonujące pracę, związek zawodowy lub inna organizacja społeczna działająca na rzecz osób wykonujących pracę.  

 ([email protected]) fot. daha3131053/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu