Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
19/05/2024 - 09:50

Ruszają konkursy na proekologiczne dotacje: poprawa efektywności energetycznej w firmach, biogazownie

Wsparcie projektów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach to dwa konkursy zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

Od czerwca do września 2024 r. planowane są dwa konkursy.

W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w konkursach tych otrzymać można wsparcie projektów związanych z:

  • rozwojem OZE – wytwarzaniem i wykorzystaniem biometanu oraz biogazu,
  • podnoszeniem efektowności energetycznej przedsiębiorstw.

Biogaz i biometan: cenione źródła energii odnawialnej

Przedmiotem pierwszego jest budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu, z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania.

Dotacja wynosi do 49% dofinansowania (do 39,06% kosztów kwalifikowanych) i jest nią pożyczka z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia: do 51% dofinansowania (do 40,65% kosztów kwalifikowanych).

Maksymalne wsparcie projektów dotyczących wytwarzania biometanu to 50 mln zł, a projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu: 40 mln zł.

Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu. Przy czym obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej, dotacji i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Efektywność energetyczna w firmach

Drugi konkurs adresowany jest do dużych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu wsparcie podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. W szczególności chodzi o:

modernizacja energetyczna budynków zakładowych,

podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,

instalację urządzeń OZE z magazynami energii oraz urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego (element dodatkowy w projekcie).

Minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej w przypadku budynków to30% a linii / procesów technologicznych – 10%.

Wsparcie obejmuje do 85% kosztów kwalifikowanych finansowanych może być pożyczką z oprocentowaniem 0% z możliwością umorzenia do 30% dla dużych przedsiębiorstw / 49% dla średnich przedsiębiorstw.

Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych finansowanych musi być pożyczką NFOŚiGW na warunkach rynkowych.
Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 15 lat z możliwością karencji spłaty do 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki preferencyjnej, dotacji i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych.

Zielona transformacja nabiera tempa

Jak komentują eksperci Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte, planowane konkursy to kolejne obok Kredytu ekologicznego oraz programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu możliwości wsparcia Zielonej transformacji.
Dodatkowe możliwości w ramach programów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego dostępne są dla podmiotów energochłonnych, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).   [email protected]) fot. cxjiang/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu