Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
22/03/2023 - 14:45

Raiffeisen Bank z karą na ponad 3 mln zł za samowolną zmianę kont dla spłaty kredytów hipotecznych w CHF

Wprawdzie od podziału Raiffeisen Bank Polska (RBP) upłynęły już ponad cztery lata, to klienci, którym samowolnie zmienił on warunki umowy w tak kluczowej sprawie jak numer konta i sposób spłaty kredytu, doczekali się w końcu sprawiedliwości. UOKiK uznał to za zmianę bezprawną i obciążył bank karą finansową w wysokości 3 144 864 zł.

To przestroga dla innych banków, firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów działających na rynkach finansowych – ale nie tylko – gdzie często dochodzi do fuzji i przejęć. Wydają na nie zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawsze przypomina zainteresowanym podmiotom o interesach konsumentów, dla których taka zmiana nie powinna mieć skutków negatywnych.

Zajęty podziałem bank nie zadbał o spłacających kredyty

W listopadzie 2018 r. nastąpił podział Raiffeisen Bank Polska (RBP). Tak zwaną działalność podstawową, czyli np. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, przejął Bank BGŻ BNP Paribas (obecnie BNP Paribas Bank Polska). Natomiast działalność hipoteczna została w Raiffeisen Bank International (RBI) Oddział w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego w warunkach dla prowadzenia przez RBI działalności w Polsce zastrzegła, że fuzja nie może pogorszyć sytuacji kredytobiorców, a rozwiązania stosowane w związku z tym muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i decyzjami władz regulacyjnych w Polsce (m. in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).


Jednak podział banku spowodował komplikacje dla posiadaczy kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Wcześniej ich obsługa odbywała się w ramach jednego banku. Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przy zawieraniu umowy kredytowej bank automatycznie pobierał z konta klienta kwotę niezbędną do zapłaty raty czy innych opłat związanych z kredytem. Po fuzji kredyt pozostał w RBI (następcy prawnym RBP), natomiast konto do jego obsługi trafiło do BNP Paribas.


Tymczasem Raiffeisen Bank International we wrześniu i październiku 2018 r. wysłał do kredytobiorców pisma informujące, że po fuzji do obsługi kredytów właściwe będą dwa nowe rachunki założone w RBI – jeden w walucie kredytu do spłaty rat (przy czym klient sam musiał je przeliczyć według aktualnego kursu), drugi w walucie polskiej do opłacenia składek ubezpieczeniowych i innych opłat. Dokonał zatem jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny z konsumentami. 


Jak podkreśla Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, podczas uzgadniania warunków podziału banki powinny wziąć pod uwagę obowiązek niepogarszania warunków dla klientów. – Skoro jednak tego nie zrobiły, to zmiany warunków umowy miały obowiązek dokonać zgodnie z prawem, czyli w drodze aneksu uzgodnionego z kredytobiorcą – mówi Tomasz Chróstny.

Zmiana warunków: tylko na piśmie i jako porozumienie

Tymczasem, jak skarżyli się klienci, niektórym kredytobiorcom zmieniając jednostronnie warunek umowy bank przekazywał informację o zmianie listem zwykłym lub nawet mailem. Informacje te nie dotarły do wszystkich kredytobiorców, czasem nie były w nich podane numery nowych rachunków lub termin, od kiedy należy w ten sposób spłacać kredyt. Wszystko to powodowało dezorientację klientów - nie wiedzieli na który rachunek wpłacać pieniądze.


Mało tego – osoby, które zgodnie z umową nadal zapewniały na dotychczasowym rachunku kwoty niezbędne do obsługi kredytu, dostawały SMS-y, że mają zaległości w spłacie i bank uruchomił wobec nich windykację!


– Raiffeisen Bank International nie był uprawniony do jednostronnej zmiany umów kredytowych, zwłaszcza w tak ważnej dla konsumentów kwestii jak sposób spłaty kredytu. Takie zmiany powinny być przeprowadzone za zgodą obu stron w drodze aneksu. Dlatego uznaliśmy, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o nowych rachunkach – wyjaśnia Prezes UOKiK decyzję o nałożeniu kary na Raiffeisen Bank International w wysokości 3 144 864 zł. 


Bank ma prawo odwołać się od decyzji Prezesa do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ([email protected]ino) fot.pixabay

Dziękujemy za przesłanie błędu