Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 28 lipca. Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
21/11/2019 - 08:00

Przywrócenie dopłat do wody odtrąbione. Czy nie za wcześnie?

Już weszła w życie uchwała Rady Miasta Nowego Sącza przywracająca dopłaty miasta do taryfy za wodę i odbiór ścieków. Została przegłosowana w październiku, głównie głosami radnych klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz. Co z tego, skoro w budżecie nie ma na to pieniędzy...

Przypomnijmy, że mieszkańcy Nowego Sącza stracili te dopłaty latem. Wtedy Rada Miasta, na wniosek prezydenta Ludomira Handzla, zniosła dopłaty, bo szybko trzeba było znaleźć w budżecie kilka milionów złotych, by uratować finansowo miejską spółkę NOVA. Po tym głosowaniu radni klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz postawili sobie za cel zrobić wszystko, aby przywrócić dopłaty. Tak też się stało.

Uchwała znosząca dopłaty weszła w życie 1 września. Automatycznie skutkowało to tym, że nowosądeczanie byli zobowiązani płacić pełną taryfę – czyli 7,84 zł za metr sześc. wody i 8,69 zł za metr sześc. ścieków (z dopłatami stawki wynosiły: 5,65 zł za wodę – miasto dopłacało 2,19 zł, zaś za ścieki 5,64 zł – miasto dokładało 3,05 zł). 

Czytaj także: Woda tańsza czy droższa. Ktoś zwróci mieszkańcom dopłatę?

Podczas październikowej sesji, większością ich głosów została uchylona uchwała likwidująca miejskie dopłaty do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków. Chociaż radni dwóch klubów Koalicja Obywatelska i Koalicja Nowosądecka utrzymywali, że taka uchwała jest sprzeczna z prawem. Już wtedy prezydent Ludomir Handzel zapowiadał, że będzie zwracał się do nadzoru prawnego wojewody z pytaniem, czy przyjęta przez radę uchwała ma moc prawną.

- Uważam, że prawnicy wojewody powinni pochylić się nad prawidłowością podjęcia takiej uchwały – mówił kilka tygodni temu portalowi Sądeczanin.info prezydent Handzel.

Jaki mamy obecnie stan rzeczy?

Uchwała o przywróceniu miejskich dopłat do taryfy za wodę i odprowadzania ścieków uprawomocniła się. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a to oznacza, że weszła w życie.

- W imieniu klubu radnych PiS – Wybieram Nowy Sącz mogę powiedzieć, że dotrzymujemy słowa – mówi Michał Kądziołka, przewodniczący tego klubu. – Obiecaliśmy mieszkańcom Nowego Sącza, że przywrócimy dopłaty do cen wody i ścieków. Z niepokojem jednak patrzymy na propozycje budżetowe, bo prezydent powinien zapewnić finansowanie tych dopłat.

Szkopuł jednak w tym, że nie wskazano źródła finansowania dopłat. Obecnie w budżecie miasta nie ma więc zabezpieczonych pieniędzy na to, by miasto przelewało je na konto spółki Sądeckie Wodociągi, z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy...

- Uchwałą przywrócono dopłaty do wody, ale niestety, nie wskazano źródeł finansowania – tłumaczy Piotr Lachowicz, sekretarz Urzędu Miasta w Nowym Sączu. – W budżecie nie ma na to pieniędzy. Istotne, że ta uchwała, z uwagami naszych radców prawnych została przesłana do nadzoru prawnego wojewody i pan wojewoda, nie zdecydował się na podejście kontrolne do tej uchwały. 25 października przekazał tę uchwałę do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uznał zatem, że organem właściwym będzie RIO, ale doszło do kuriozalnej i dziwnej z naszego punktu widzenia sytuacji. 19 listopada otrzymaliśmy pismo prezesa RIO z prośbą, aby przekazać mu treść tej uchwały. W sensie nadzoru RIO się nad nią nie pochyliło, bo twierdzi, że jej nie ma...

Wojewoda uchwałę od nas otrzymał, bo została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dziś ciągle płacimy, niestety więcej, ponieważ uchwała jest niewykonalna. Zobaczymy, co będzie dalej, co zrobi Regionalna Izba Obrachunkowa? Moim zdaniem, na razie mamy sytuację patową. Sporną uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżył prezydent miasta Ludomir Handzel, ale już jako osoba prywatna.

Dalej czytaj na następnej stronieDziękujemy za przesłanie błędu