Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 24 listopada. Imieniny: Emmy, Flory, Romana
08/10/2020 - 20:05

Przedsiębiorcy znowu dostaną pomoc od rządu. Rusza kolejna tarcza antykryzysowa

Rząd pomaga wyjść z tarapatów przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy przez pandemię popadli w finansowe kłopoty. Najpierw był bon turystyczny, teraz specjalna tarcza antykryzysowa 5.0 Wiadomo, kiedy będzie można złożyć do ZUS wniosek o wsparcie.

Pomocowa machina ruszy za kilka dni. Już 15 października przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej będą mogli przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych złożyć w ZUS wnioski o wsparcie.

Na co mogą liczyć?

- Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw – wyjaśnia Anna Szaniawska, rzeczniczka  małopolskiego oddziału zakładu.

- Warunkiem otrzymania zwolnienia jest między innymi prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać spadek przychodów. W pierwszym miesiącu z wniosku o zwolnienie ze składek musi on być minimum o 75 proc. niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 roku. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Termin na jego złożenie mija 30 listopada.

Inna forma pomocy to świadczenie postojowe, o które postojowego będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Świadczenie to będzie można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono wcześniej już trzy razy wypłacone, to nie przysługuje ponownie. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19.

- W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków, chodzi 2080 złotych  będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed  pierwszym kwietnia 2020 roku. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – tłumaczy rzeczniczka.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być prowadzona przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów oraz konferencji. Chodzi między innymi  o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

To świadczenie jest przewidziane dla osób, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane. ([email protected])Dziękujemy za przesłanie błędu