Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lipca. Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
29/06/2010 - 06:35

Projekt grantowy „Internet na co dzień” znów rusza. Zgłoś się, nie pożałujesz!

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała, że 11 marca szkolenia w ramach projektu „Internet na co dzień” zostały zawieszone. Obecnie, w związku ze znoszeniem restrykcji, wznawiamy szkolenia projektowe w trochę innej formule i w innym miejscu na terenie Nowego Sącza.

Internet na co dzień
Nieprawdą jest, że dla osób starszych korzystanie z Internetu musi być tzw. „czarną magią”. Warto pozbyć się tego typu oporów i dowiedzieć się jak korzystać z tego powszechnie dostępnego i ułatwiającego życie narzędzia. Proponowane Państwu szkolenie ma to na celu.  

Zachęcamy wszystkie osoby do wzięcia udziału w szkoleniach. Oprócz podniesienia swoich kompetencji cyfrowych dla wielu z Państwa będzie to okazja do wyjścia z domu, okazja do spotkania z innymi z pewnością ciekawymi ludźmi, być może będzie to również okazja to nawiązania nowych znajomości.

Zdobycie kolejnych kompetencji cyfrowych umożliwi Państwu bardziej intensywne życie społeczne. Obserwuje się bowiem, że spotkania seniorów najczęściej ograniczają się do wąskiego grona tych samych od lat osób. Internet umożliwia niewątpliwie poznanie ludzi w podobnym wieku, ludzi dzielących podobne zainteresowania i pasje. Takie znajomości dość często przeradzają się w przyjaźnie, tak potrzebne w każdym etapie życia.

Umiejętność korzystania z Internetu to również możliwość kontaktowania się za jego pomocą z bliskimi, którzy z różnych powodów są daleko i bezpośredni kontakt jest rzadki a niekiedy wręcz niemożliwy. Dzięki kamerze internetowej można się zobaczyć i usłyszeć mimo, że rozmówców dzielą setki a czasem tysiące kilometrów.

I wreszcie jeszcze jeden poważny argument przemawiający za zdobywaniem kompetencji cyfrowych. Tym argumentem są pieniądze. Udział w naszym projekcie jest bezpłatny. Zdobyte dzięki udziałowi w szkoleniach umiejętności pozwolą Państwu zaoszczędzić choćby na kosztach połączeń telefonicznych w kontaktach z najbliższymi, czy znajomymi. 

Korzystając z Internetu oszczędzamy również czas. W naszym projekcie w scenariuszach szkoleń wszystkich modułów tematycznych jest zaplanowana nauka wykorzystywania e – usług w codziennym życiu. To bardzo cenna i przydatna umiejętność. Dzięki e-usługom oszczędzamy przede wszystkim nasz cenny czas. Ale nie tylko. Ogromnymi zaletami jest to, że można korzystać z nich mając dostęp do komputera z każdego miejsca, w którym się aktualnie znajdziemy, mamy też możliwość bardzo szybkiej wymiany informacji co wpływa na to, że oszczędzamy w efekcie nerwy, czas i pieniądze.

Treści przekazywane w poszczególnych modułach tematycznych:

Dotychczas szkolenia, które zostały przeprowadzone dowodzą, że najwięcej mieszkanek i mieszkańców naszego miasta zainteresowanych jest modułem tematycznym pn. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Takie zainteresowanie dowodzi, że mamy świadomość jak istotna w naszej rzeczywistości jest umiejętność skutecznego załatwiania spraw prywatnych, biznesowych, finansowych i urzędowych za pośrednictwem Internetu.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując
o zaświadczenie, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Takie umiejętności to również większe bezpieczeństwo zdrowotne każdego z nas. Czas pandemii pokazał, że mając tego typu wiedzę można zrobić zakupy, zapłacić rachunki bez wychodzenia z domu, zapewniając sobie bezpieczeństwo zdrowotne.

Kolejne dwa moduły, które w pewien sposób są do siebie podobne to: „Działam w sieciach społecznościowych” i „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. Tematyka tego pierwszego przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je prywatnie a może również na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego. Program szkoleń w tym module obejmuje również naukę korzystania z usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. Umiejętność posiadania i posługiwania się przykładowo profilem zaufanym daje duże możliwości w obecnym świecie. 

Z kolei moduł tematyczny pn. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, to jakby wyższy poziom naszej aktywności w sieci. To nie tylko zwykła aktywność, to również własne miejsce w sieci. Wprawdzie uczestnicy nie nauczą się tworzenia profesjonalnej strony internetowej, ale zdobędą wiedzę potrzebną do opracowywania i dodawania do swojego miejsca w sieci treści słownych, graficznych, muzycznych, czy filmowych. Oczywiście scenariusze szkoleń przewidują również poruszenie na zajęciach spraw formalnych, które trzeba załatwić w związku z tego typu aktywnością, z uwzględnieniem ochrony danych na gruncie prawa autorskiego.

Ważnym tematem podjętym w naszych szkoleniach są zagadnienia związane z kulturą w sieci, a tym jest nasz kolejny moduł. Nikt z nas nie jest zdany wyłącznie na proponowany nam w telewizji program. „Kultura w sieci” to  moduł przeznaczony jest dla tych osób, które zainteresowane są zasobami szeroko pojętej kultury i zasobami edukacyjnymi z ogólnodostępnych portali prezentujących dorobek polskiej kultury np. (Ninateka- Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) .Uczestnicy dowiedzą się gdzie szukać w Internecie tych zasobów, by wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości, poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci oraz zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł.

Ta legalność jest tutaj bardzo ważna, ponieważ konsekwencje korzystania ze źródeł nielegalnych są dotkliwe. Program szkoleń obejmuje również naukę odtworzenia historii własnej rodziny, (tworzenie drzewa genealogicznego), miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci.

Bardzo istotnym dedykowanym trochę innej grupie naszych mieszkańców jest moduł pn. Rodzic w Internecie”: Adresowany jest on do rodziców/opiekunów i poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.

Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Dużej Karty Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

O projekcie grantowym:

Miasto Nowy Sącz zaprasza wszystkich mieszkańców powyżej 25 roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych  w ramach projektu pn. „Internet na co dzień” Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Nowy Sącz poprzez realizację szkoleń z zakresu korzystania z Internetu, obejmujących wykorzystanie e-usług publicznych. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw również urzędowych. Umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwoli szerokiemu gronu mieszkańców, zwłaszcza starszym (w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu.

Zasady rekrutacji

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która:

  • ukończyła 25 lat w chwili przystąpienia do projektu,
  • mieszka na terenie Miasta Nowy Sącz,
  • dopuszcza się również do udziału w szkoleniach osoby spoza Miasta, pod warunkiem, że w swojej gminie nie korzystały z tożsamego wsparcia projektowego.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły aż do zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, czyli 252 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szkolenia projektowe prowadzone będą do końca sierpnia 2020 r. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w następujący sposób:

  • w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, ul Narutowicza 6,
  • w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30-15.30,
  • drogą elektroniczną ze strony Urzędu Miasta

Zasady uczestnictwa w szkoleniach:

Szkolenia w projekcie są całkowicie bezpłatne,
Szkolenia odbywają się w grupach od 8-12 osób w ramach 5 modułów tematycznych,
Szkolenie w ramach każdego modułu tematycznego trwa 12 godzinach w podziale na dwa spotkania po 6 godzin, 
Szkolenia odbywają się w formie zajęć warsztatowych z użyciem laptopów na ternie Miasta Nowego Sącza (aktualnie w związku z potrzebą zastosowania dystansu społecznego, szkolenia odbywać się będą w około 100 metrowej sali znajdującej się przy ul. Narutowicza 2 w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów na podstawie przygotowanych scenariuszy zajęć,
Terminy szkoleń dostosowane są do potrzeb uczestników,
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, czyli streszczenie treści przekazywanych na spotkaniach, materiały biurowe tj. zeszyt, długopis i pendrive,
Zapewniony jest catering na każde spotkanie,
Po zakończonych zajęciach uczestnikom wręczane są certyfikaty potwierdzające udział
w szkoleniu,
Jedna osoba może wziąć udział w zajęciach w ramach jednego modułu tematycznego.

Tematyka szkoleń – moduły:

 „Rodzic w Internecie”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Kultura w sieci”.

Więcej informacji:

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: (018) 47 10 010, oraz mailowo pod adresem: [email protected]

Moduły tematyczne:

„Rodzic w Internecie”: Moduł adresowany jest do rodziców/opiekunów i poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych
i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka. Zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Dużej Karty Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Moje finanse i transakcje w sieci” – moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenie, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko
 i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych” - moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je prywatnie lub na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa  autorskiego. Program szkoleń obejmuje również naukę korzystania z usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,- moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem, ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Program szkoleń obejmuje również naukę korzystania z usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Kultura w sieci”- moduł przeznaczony jest dla tych osób, które zainteresowane są zasobami szeroko pojętej kultury i zasobami edukacyjnymi z ogólnodostępnych portali prezentujących dorobek polskiej kultury np. (Ninateka- Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) .Uczestnicy dowiedzą się gdzie szukać w Internecie tych zasobów, by wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczość, poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci oraz zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł. Program szkoleń obejmuje również naukę odtworzenia historii własnej rodziny, (tworzenie drzewa genealogicznego), miejscowości czy regionu bazując na informacjach
 z sieci.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)