Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
17/05/2024 - 05:00

Obligacje oszczędnościowe w końcu dają spore zyski z lokowania nadwyżek finansowych

Polacy z nadwyżkami finansowymi nie tylko chętnie zakładają lokaty. Ci, którzy chcą oszczędzać w średniej perspektywie doskonały instrument finansowy widzą w oszczędnościowych obligacjach Skarbu Państwa. Świadczą o tym doskonale wyniki ich sprzedaży w kwietniu. Z ponad 7 miliardów złotych więcej niż połowę – ponad 3,7 mld zł przeznaczyli na zakup obligacji trzyletnich.

Tajemnica powodzenia akurat takich papierów skarbowych tkwi w ich konstrukcji. Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Nawet 4,2 procent zysku rocznie bez żadnego ryzyka

Obecnie inflacja wynosi 2,4% więc zysk to 4,2%. Oczywiście trzeba się liczyć z jej wzrostem, ale oszczędzający wyraźnie spodziewają się, że jeśli nawet, to w trzyletnim okresie na krótko, a za resztę okresu będą ze sporym zyskiem. Obligacje trzyletnie to jedyne, które w takiej perspektywie gwarantują stałe i znane już teraz oprocentowanie.

Obligacje czteroletnie dla przykładu są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację – a więc jest zmienne. Aktualnie oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Z kolei obligacje dwuletnie są już klasycznymi obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w kwietniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3.710,9 mln zł (53% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie –(22%) i 1-roczne –(13%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie –(5%) i 2-letnie – (4%) oraz 3-miesięczne – (2%).

Obligacje skarbowe: jak korzystnie oszczędzać na dłużej

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w kwietniu wyniosła blisko 7,1 mld złotych. Ponad połowę z nich – 53%, stanowiły 3-letnie obligacje TOS o oprocentowaniu stałym, które w tym roku są najchętniej wybierane spośród naszej oferty.

Jak komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, domowe plany finansowe często zakładają nawet kilkuletnie odkładanie środków na założony cel. Zależy nam więc, aby gromadzone oszczędności efektywnie pracowały i pomnażały nasz kapitał, bez żadnej przerwy.

– Warto zatem przy realizacji własnych planów finansowych wykorzystać zalety oszczędnościowych obligacji skarbowych, które umożliwiają łatwą bezgotówkową zamianę zapadających – „starych” obligacji na „nowe” - dostępne w aktualnej ofercie. Wystarczy złożyć dyspozycję zamiany i cała operacja wykona się automatycznie. Dzień wykupu „starych” obligacji jest dniem zakupu „nowych”, zatem nie stracimy ani jednego dnia pracy naszych oszczędności – wyjaśnia Jurand Drop.

Obligacje o długości od 1 roku i powyżej, kupione w ramach zamiany, kosztują nie 100 zł, ale np. 99,90 zł. Zatem oprócz wygody, zamiana to również dodatkowy zysk. Te zalety już są doceniane przez naszych klientów.

– W kwietniu ponad jedna czwarta wszystkich obligacji została kupiona w drodze zamiany, co odpowiada kwocie przekraczającej 1,8 mld złotych. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia wartość zamiany zrealizowana w I kwartale tego roku – podkreśla minister Drop.

To potwierdza, że Polacy mają coraz większą wiedzę o korzyściach z obligacji oszczędnościowych i potrafią ją zastosować w praktyce, by w końcu zacząć bezpiecznie zarabiać na swoich nadwyżkach finansowych.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.  [email protected]) fot. Pexels/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu