Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
26/03/2016 - 20:40

Nowy Sącz: Uwaga Osiedle Zabełcze! Będzie tu rewolucja?

Urząd Miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru w granicach osiedla Zabełcze.
Projekt zmian dotyczy obszaru ograniczonego ulicami: Tarnowską, drogą do wysypiska śmieci, granicami działek, ulicą Zdrojową, granicą administracyjną miasta, ulicą Myśliwską oraz granicami działek, położonego w osiedlu „Zabełcze” - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko w dniach od 14 marca 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206 w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 24” odbędzie się kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala reprezentacyjna na I p.). 
Uwagi  do proponowanych zmian należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2016 r.
– Jednocześnie istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza - zaznacza w sprcjalnym komunikacie prezydent Ryszard Nowak.
ES 
Fot. ilustracyjne: acrchiwum UM


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)