Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
30/10/2016 - 17:50

Nowy Sącz: Do końca 2017 roku liści w listopadzie wywozić nie będą

Okazuje się, że terminy wywozu odpadów zielonych to żadne „widzimisie” tylko zasady wprowadzone regulaminem utrzymania w czystości Nowego Sącza. A do czasu obowiązywania dotychczasowej umowy na usługi w tym zakresie regulaminu zmienić się nie da.

Jest odpowiedź na wniosek radnego Grzegorza Fecko o wydłużenie terminu odbioru odpadów zielonych do listopada. Wspomniany wyżej regulamin precyzuje, że odpady zielone mają być odbierane od mieszkańców nie rzadziej niż raz w tygodniu od kwietnia do października.

I na takich zasadach miasto zawarło umowę z odbiorcą. Umowa ta obowiązuje do końca 2017 roku a w ślad za przepisami nie można zmieniać warunków tego typu umowy w trakcie jej trwania.

Zobacz też: Miasto wywłaszczyło dom pod obwodnicę, teraz odda go mieszkańcom? Prezydent nie widzi przeszkód

- W przypadku posiadania znacznej ilości odpadów zielonych mieszkańcy mogą skorzystać z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) gdzie można dostarczać we własnym zakresie, nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym odpady zielone – zaznaczył w odpowiedzi wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.

Gwiżdż zaznaczył też na zakończenie, że:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców, będą podejmowane starania w sprawie zmiany przepisów obowiązującego regulaminu w zakresie dotyczącym częstotliwości odbierania odpadów zielonych przy czym zmiana ta nie może być dokonana wcześniej niż 01. 01. 2018 roku tj. po zakończeniu świadczenia usługi obowiązującą umową.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny 2021 - katalog