Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 16 lipca. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
17/02/2016 - 19:55

Nowy Sącz: Budżet Obywatelski – maksymalnie 400 tysięcy do wzięcia

Ograniczenie górnej granicy wartości zgłaszanych projektów to główna zmiana w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Projekty już na wstępie będą musiały posiadać poparcie minimum 30 osób a karty do głosowania, ich nowy wzór ujawniony zostanie tuż przed głosowaniem.

- Przynajmniej pięć, choć mniejszych, projektów będzie miało szansę na wygraną – tak zmiany co do wysokości maksymalnego dofinansowania argumentuje zastępca prezydenta Wojciech Piech. Nawiązuje oczywiście do pilotażowej edycji budżetu zgarnął jeden projekt za prawie dwa miliony, zamykając tym samym wszystkim innym. Na marginesie należy zaznaczyć, że zwycięski projekt jest już realizowany a już niebawem ogłoszone zostaną przetargi na wykonawstwo.

Budżet Obywatelski nadal będzie opiewał na kwotę 2 milionów złotych – tę stawkę zaproponował prezydent, ale jak podkreślają urzędnicy ostateczne decyzje w tym zakresie należą do radnych.

Kolejna zmiana w regulaminie to ilość głosów, którymi będzie musiał się legitymować złożony projekt przed weryfikacją przez komisję konkursową. Pod projektem musi się podpisać minimum 30 osób. – Ale zachęcam by tych podpisów było nawet więcej – zaznacza Piech.

To sugestia też w oparciu o doświadczenia z poprzedniej odsłony przedsięwzięcia. Wtedy zdarzyło się, że pod jednym projektów była tylko minimalna wymagana ilość a już przy weryfikacji okazało się, że jeden z popierających nie ma uprawnień do brania udziału w głosowaniu. Projekt przepadł zanim w ogóle miał szansę konkurować z innymi.

Ważne, samorząd oczekuje, że pomysłodawcy jeszcze przed złożeniem projektu sprawdzą, czy ich realizacja nie jest w kolizji z innymi działaniami prowadzonymi na terenie np.  że sala w MOK, którą chcieliby wykorzystać do organizacji koncertu w określonym terminie, nie jest już na ten czas zarezerwowana. Projekty musza mieścić się swoim charakterem w zadaniach własnych gminy i dodatkowo, szczególnie w przypadku projektów infrastrukturalnych być zgodne z Strategią Rozwoju Miasta  i planem przestrzennego zagospodarowania. Sprawdzenie spójności z nadrzędnymi aktami ;prawnymi spoczywa na autorach projektu.

Projekty nadal będą wstępnie opiniowane i kwalifikowane przez komisję składającą się z trzech radnych asygnowanych przez radę miejską.  Już na etapie kampanii informacyjnej przeszkolone zostaną zarządy osiedli, tak by mogły wspierać i wspomagać pomysłodawcom ze swoich terenów. Nadal będzie krótki czas na promowanie i głosowanie projektu. Szczególnie jeśli zestawi się go z czasem, który samorząd daje sobie na zliczanie głosów. Piech jest przekonany, że projekty, które rzeczywiście są odpowiedzą na potrzeby mieszkańców natychmiast znajdą poparcie, gorzej z tymi, które są po prostu – jak to wiceprezydent określa – fantazją pomysłodawców.

Absolutnie zabronione jest, teraz już nawet formalnie na piśmie, wykorzystywanie do promowania projektu loga miasta. Na wątpliwości części mieszkańców, że przy promowaniu i walce o dofinansowanie projekty kulturalne nie mają szans z infrastrukturalnymi Piech zaznacza, że potrzeb w tym zakresie jest w Nowym Sączu, a tak naprawdę w całej Polsce minimum na 20 lat. Mieszkańcy mają prawo zadecydować co jest dla nich priorytetem a poza tym już pierwszej edycji samorząd dysponuje dobrą mapą punktów potrzeb w Nowym Sączu. Co też pomaga władzom a ustalenie priorytetów w poszczególnych dzielnicach miasta. W tym priorytetów inwestycyjnych.

Nie ma na razie szans by na podobieństwo Starego Sącza w głosowaniu mogła brać udział młodzież niepełnoletnia. U naszych sąsiadów głosować już mogą piętnastolatkowie, bo samorząd uznał, że młodzież doskonale wie, jakie ma potrzeby szczególnie w zakresie oferty spędzania wolnego czasu, siłowni, boisk itp. a poza tym głosowanie jest dla nich doskonałą lekcją samorządności.

Harmonogram budżetu obywatelskiego

11 stycznia – 15 lutego 2016: opracowanie regulaminu budżetu obywatelskiego, planu działań, procedur, zarządzeń prezydenta,

16 lutego – 11 marca 2016 kampania informacyjna,  szkolenie dla  zarządów osiedli                                                                 

14 marca – 29 kwietnia 2016 nabór projektów

2 maja – 10 czerwca 2016 weryfikacja projektów

13 czerwca 2016 ogłoszenie listy projektów

13 czerwca – 1 lipca 2016 kampania informacyjna

2 lipca – 9 lipca 2016 głosowanie

10 lipca – 31 sierpnia 2016 weryfikacja kart do głosowania i danych osobowych

do 1 września 2016  sporządzenie listy zadań do realizacji,  ogłoszenie wyników głosowania

Głosować i tym razem będzie można elektronicznie i w sposób tradycyjny.

Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie bo.nowysacz.pl

Ewa Stachura [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)