Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 marca. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
02/03/2023 - 10:45

Nie unikniesz zapłacenia mandatu, który ci wystawili w innym kraju Unii Europejskiej

Złe wiadomości dla kierowców przekraczających przepisy ruchu drogowego poza granicami Polski. Kraje Unii Europejskiej będą zobligowane do jeszcze skuteczniejszej współpracy przy ściąganiu mandatów i innych kar.

Obecnie zacieśniona współpraca krajów UE w egzekwowani mandatów ogranicza się do dwóch kategorii wykroczeń: przekroczenia prędkości i jazdy pod wpływem alkoholu. W takim przypadku, by skuteczniej egzekwować kary, kraje członkowskie zapewniają sobie wzajemny dostęp do baz posiadaczy prawa jazdy.

Mimo tej współpracy ściągalność kar za wykroczenia popełnione w innym niż rodzimy kraj jest wciąż niewielka. Kierowcom udaje się uchronić od kar aż w 60 proc. przypadków.

Dlatego wkrótce lista wykroczeń wymagających ściślejszej współpracy krajów UE zostanie rozszerzona. Zgodnie z projektowanymi przepisami, kraje członkowskie priorytetowo potraktują dodatkowo ściąganie kar za niebezpieczne wyprzedzanie, niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego samochodu, niebezpieczne parkowanie, przekraczanie białej ciągłej linii, nieprzestrzeganie reguł korzystania z korytarzy awaryjnych i kierowanie przeładowanym pojazdem.

Nowe prawo obowiązujące w Unii Europejskiej zamknie też kierowcom możliwość obchodzenia przepisów o utracie prawa jazdy. Teraz po utracie prawa jazdy w Polsce, po przejściu przez odpowiednie procedury, można się ubiegać o wydanie prawa jazdy na Słowacji, w Niemczech czy innym kraju UE. Nowego prawa jazdy w tym trybie nie mogą uzyskać jedynie osoby, które straciły uprawnienia przez przekroczenie prędkości o co najmniej 30 km na godzinę, jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo spowodowanie poważnego wypadku.

Nowe przepisy zamkną taką możliwość, bo wszystkie kraje będą uznawać odebrania prawa jazdy w jednym z krajów członkowskich jako obowiązujące w całej UE, niezależnie od przyczyny jego utraty przez kierowcę.

Zaproponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy muszą być jeszcze zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz przegłosowane przez unijne rządy w Radzie UE. ([email protected]) fot.IMDziękujemy za przesłanie błędu