Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 14 października. Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
20/03/2019 - 10:20

Muszyna: palenie szkodliwych plastików będzie surowo karane!

Wypalanie plastików i opróżnianie szamb do potoków to problemy, z którymi boryka się Miasto i Gmina Muszyna. Burmistrz Jan Golba ostrzega mieszkańców przed groźnymi dla życia skutkami tych procederów oraz zapowiada kontrole i surowe kary.

Sztuczne, plastikowe opakowania są trwałe i lekkie, dlatego wykorzystywane są częściej, niż tradycyjne szklane czy tekturowe. Porzucone w lesie, rozkładać się będą ponad pół wieku, stwarzając przy tym zagrożenie dla flory i fauny.

Jeszcze większe zagrożenie powoduje spalanie plastików w piecach domowych lub na powietrzu, na działkach czy w lasach.  Substancje, które się w ten sposób uwalniają są bardzo silnie toksyczne i trujące.  Powodują groźne choroby, w tym nowotworowe.

- "Niestety, zdarzają się przypadki skrajnie nieodpowiedzialne.  Wystarczy wyjść wieczorem  z domu i  poczuć wypalanie plastikami" – mówi  burmistrz Muszyny Jan Golba - "Nie chodzi już oto, że pali się węglem niespełniającym normy,  ale zaczyna być powszechne wypalanie plastikami.  To już nie śmieci czy złej jakości węgiel.  Plastik to wybitnie trujące odpady. Paląc go szkodzimy sobie, swoim sąsiadom, wszystkim mieszkańcom".

Burmistrz zapowiada przeprowadzanie kontroli i bardzo rygorystyczne kary. –„Nie możemy już prosić, apelować, prowadzić akcji informacyjnych.  Jeśli przypadki wypalania plastiku będą się powtarzać, będziemy wkraczać i sprawdzać – dodaje Jan Golba. –"Oczywiście nie na zasadzie, że ktoś kogoś złapie za rękę. Natomiast będą pobieranie próbki i przeprowadzane badania. W przypadku  palenia plastikami zastosowane zostaną surowe kary. Muszę przed tym ostrzec, żebyście nie mieli pretensji, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna".

Inny, niepokojący problem to opróżnianie szamb do potoków.  Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, jeśli nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji? Muszą oni wyposażać je w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą warunki określone w przepisach.

- "Na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę,  mającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników" -  dodaje burmistrz. - "Nie można powiedzieć, że samemu opróżnia się zbiornik, musi być umowa z jednostką posiadającą koncesje na wywóz nieczystości". 

Takie umowy i dowody uiszczania muszą zostać okazane kontrolującemu  posesję.

Burmistrz zapowiada, że będą prowadzone kontrole  na terenie całej gminy, w stosunku do tych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, a mają obowiązek posiadania szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. - "Zmieniły się przepisy, gminy muszą prowadzić ewidencje zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą kontrolować umowy na odbieranie odpadów. Kontrole zostały rozpoczęte. Tym bardziej, że może dojść do skażenia nawet ujęć wody".

Natomiast Jerzy Majka, przewodniczący rady miasta zwraca uwagę na szkodliwość wypalania trwa - "Zaczął się sezon wiosenny,  zaczęło się i wypalanie traw. To śmiertelnie niebezpiecznie zjawisko! Stwarzacie zagrożenie dla siebie, strażaków i wszystkich mieszkańców".

(MK) fot. ilustracyjne

Zródło własne, UMiG Muszyna

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu