Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 marca. Imieniny: Ernesta, Jana, Marka
04/12/2021 - 07:45

MPEC stawia na ekologię. Od węgla do odnawialnych źródeł energii [FILM, ZDJĘCIA]

Barbórka to doroczne święto górników, to czas podziękowań za ich ciężką pracę, z której korzysta niemal każdy z nas. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu jest największym odbiorcą węgla w mieście.

Jeszcze w 2019 roku, gdy budowa kotła na biomasę była dopiero w planach, spółka kupiła na Śląsku 24 660 ton węgla.  Dzięki niemu w większości mieszkań w Nowym Sączu było ciepło, a z kranu lała się gorąca woda.

Dzisiaj, można powiedzieć – tak było. Choć dostawy węgla, zamawiane przez spółkę MPEC nadal docierają do Nowego Sącza, to w tej kwestii szykuje się rewolucja. Właściwie ona już się dokonuje. Spółka MPEC postawiła na rozbudowę i dywersyfikację źródeł ciepła. Ktoś powie - odważny krok, ale właśnie jest to krok w dobrym kierunku. To postawienie większego nacisku na ekologię. W tym jest przyszłość.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej taki proces się rozpoczął. To już się dzieje.

Spółka zakłada, że w 2023 roku po zakończeniu inwestycji związanych z rozbudową i dywersyfikacją źródeł ciepła, MPEC zakupi jedynie 12 400 ton węgla, co oznacza, że do Nowego Sącza przyjedzie o około 215 wagonów tego surowca mniej.

- Wypieranie węgla będzie, siłą rzeczy, następowało, a wchodzenie w jego miejsce różnych źródeł powoduje dywersyfikację – mówi Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. – Jakie są tego efekty? Przede wszystkim zmniejsza się ryzyko wystąpienia braku paliwa oraz wzrostu cen ciepła. Dywersyfikacja pozwala na większą stabilność cen.

Jak zaznacza prezes Kupczak, spółka część energii cieplnej produkuje już  ze zrębki drzewnej, co w efekcie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i przede wszystkim na zmniejszenie ilości powstających zanieczyszczeń kumulujących się w powietrzu nad Nowym Sączem. Już niebawem spółka będzie produkowała ciepło dla mieszkańców miasta w ramach kogeneracji. Co to oznacza? Spółka stanie się elektrociepłownią. Będzie produkowała ciepło i równocześnie wytwarzała energię elektryczną.

W MPEC prowadzony jest stały monitoring emisji spalin na podstawie ciągłego pomiaru na emitorze. W ramach prowadzonej działalności, przedsiębiorstwo szczególną wagę przykłada do dbałości o środowisko naturalne. Dlatego jednym z priorytetów spółki jest ciągłe samodoskonalenie w kierunku zmniejszania oddziaływania na otoczenie.

Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie w prowadzonych oraz planowanych przez przedsiębiorstwo inwestycjach i pracach modernizacyjnych, wiele uwagi przywiązuje się do ograniczenia emisji spalin. Zainstalowane na kotłach MPEC wysokosprawne układy filtracyjne spełniają rygorystyczne normy środowiskowe. Dzięki modernizacji kotłów podnoszona jest ich sprawność, zmniejszając tym samym ilość węgla potrzebną do wyprodukowania takiej samej ilości ciepła.

- Pamiętam jak po objęciu funkcji prezydenta miasta w 2018 roku na biurku leżały dokumenty na sprzedaż MPEC za 24 mln złotych – mówi prezydent Ludomir Handzel. - Powstrzymałem ten zamiar, a teraz MPEC świetnie się rozwija. Wartość samych projektów realizowanych w latach 2019 - 2023 dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych to 70 mln złotych.

Energia cieplna produkowana w MPEC-u, pomimo wciąż dużego udziału technologii węglowej, jest ekologiczna z uwagi na poczynione inwestycje, mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń i dostosowaniu ich do niezwykle surowych wymogów ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo ogranicza emisję do powietrza poprzez wykorzystywanie w możliwie szerokim zakresie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny) i uznawanych za takie, które nie emitują szkodliwych substancji (biomasa). Spółka stosuje wysokosprawne urządzenia oczyszczania spalin oraz spalanie węgla o niskiej zawartości siarki.

Aby zminimalizować ilości pyłów wprowadzanych do atmosfery, MPEC stosuje najnowocześniejsze systemy odpylające i oczyszczające spaliny. Oczyszczone spaliny, przy maksymalnym obciążeniu kotła biomasowego, zawierają jedynie ok. 8 mg/m sześc. pyłu zawieszonego, podczas gdy norma dopuszcza 100 mg/m sześc. Poniżej mocy kotła o wartości 3 MW pył zawieszony w spalinach jest niemierzalny – jest go tak mało, że przyrządy badające go nie wyłapują. Stosowany najnowszy elektrofiltr zapewnia spełnienie wszystkich obecnie rygorystycznie wymaganych norm emisyjnych, a dzięki zastosowaniu wysokosprawnej, dwustopniowej instalacji oczyszczania spalin, gaz wydobywający się z kominów MPEC -u, który mieszkańcy mogą obserwować w postaci białego dymu, to oczyszczona praktycznie w 100 proc. para wodna.

Opłaca się inwestować między innymi w odnawialne źródła energii. Z takiego założenia – i bardzo dobrze wychodzi kierownictwo spółki.

- Już pracujemy nad typowymi odnawialnymi źródłami energii stanowiącymi połączenie fotowoltaiki i pomp ciepła. – dodaje prezes Kupczak.

Artykuł powstał we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Fot. i film Daniel Szlag.

MPEC stawia na ekologię. Od węgla do odnawialnych źródeł energii
Barbórka to doroczne święto górników, to czas podziękowań za ich ciężką pracę, z której korzysta niemal każdy z nas. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu jest największym odbiorcą węgla w mieście.


Dziękujemy za przesłanie błędu