Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 26 maja. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
26/06/2018 - 18:00

Mieszkańcy sądeckich blokowisk przejmą spółdzielcze grunty?

Miliony Polaków mają stać się właścicielami gruntów pod mieszkaniami. Wielkimi krokami zbliża się koniec użytkowania wieczystego. Resort inwestycji i rozwoju zaproponował, żeby z początkiem przyszłego roku zastąpić je prawem własności.

Nowe ustawowe zapisy mają doprowadzić do uwłaszczenia  milionów Polaków, którzy mieszkają w blokach lub w domach wybudowanych na gruntach oddanych spółdzielniom lub wspólnotom na zasadach prawa wieczystego użytkowania. Ma to wykluczyć łatwą eksmisję i duży margines dowolności władz gminnych w windowaniu w górę opłat za prawo wieczystej dzierżawy.

Projekt ustawy zyskał już akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie się odbywać za odpowiednią opłatą. Zamiast, jak obecnie, opłat rocznych,  trzeba będzie płacić tak zwaną opłatę przekształceniową, która zostanie  rozłożona na 20 rocznych rat.  

Wedle zapowiedzi Jerzego Kwiecińskiego. ministra  inwestycji i rozwoju,  tym, którzy będą chcieli  dokonać przekształcenia wcześniej niż w ciągu 20 lat, zostaną zaproponowane bonifikaty.

- Dla osób, które będą chciały dokonać jednorazowej spłaty, czyli za te 20 lat, w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. - dodał. Zastrzegł jednak, że bonifikata dotyczy gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa. - Chcemy też zachęcić wszystkie samorządy, żeby również dokonywały podobnych bonifikat - przytacza wypowiedź ministra Polskie Radio.

Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku. Samorządy będę mogły podnosić  roczne opłaty, już z tytułu własności, ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

- Nie będzie swobody podnoszenia opłat - zapewnia Kwieciński, który podkreśla, że ustawa dotyczy tych gruntów, na których znajdują się domy jednorodzinne i budynki wielolokalowe.

Użytkowanie wieczyste przypomina własność, ale nią nie jest. Do polskich przepisów zostało wprowadzone w 1961 roku i wzorowane jest na rozwiązaniach ze Związku Radzieckiego. Grunty w użytkowanie wieczyste oddają samorządy lub Skarb Państwa (najczęściej na 99 lat), które jednak wciąż pozostają właścicielami ziemi, na której stoją np. bloki mieszkalne. Kto więc kupił mieszkanie w bloku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub na przykład postawił dom, jest jego właścicielem, ale gruntu już nie.

Do tej tej pory w przypadku gruntów, na których stoją budynki wielolokalowe, do przekształcenia w prawo własności była potrzebna zgoda większości mieszkańców. - Część osób, która się nie zgadzała, blokowała przekształcenie użytkowania wieczystego

[email protected] fot. JmDziękujemy za przesłanie błędu