Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
17/01/2021 - 22:30

Masz prawo do godziwego wynagrodzenia. Ile właściwie wynosi taka pensja?

Kodeks pracy gwarantuje każdemu pracownikowi prawo do godziwego wynagrodzenia. Nie każdy jednak wie, czym właściwie ono jest i jakimi rządzi się prawami. Czy można w oparciu o jeden przepis wymusić na pracodawcy podwyżkę?

Pojęcie prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę zostało podniesione w kodeksie pracy do rangi jednej z kilku podstawowych zasad całego prawa pracy. Jest ono pojęciem niedookreślonym, a jedyną wskazówką dla jego interpretacji jest to, że wypłata nie może być niższa niż ustalane co roku wynagrodzenie za pracę. Obliczając wynagrodzenie pracodawca powinien każdorazowo uwzględniać także rodzaj pracy, jej ilość i nakład, kwalifikacje pracownika oraz ogólną sytuację gospodarczą w kraju, a także kierować się obiektywnymi względami.

Niestety, prawo do godziwego wynagrodzenia nie daje pracownikowi podstawy do wywodzenia z tego tytułu roszczeń, zwłaszcza o podwyższenie wynagrodzenia za pracę. Takie stanowisko zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy w 2006 roku i do dnia dzisiejszego zachowuje aktualność. Sąd zajął się tą sprawą wskutek kasacji wniesionej przez lekarza, który walczył o podwyższenie wynagrodzenia przeciwko szpitalowi, w którym był zatrudniony. Przepis jest więc bardziej postulatem i wskazówką interpretacyjną, niż podstawą prawną, na której pracownik mógłby oprzeć swoje żądania wobec pracodawcy. Wyjątkiem jest jedynie możliwość żądania podwyższenia pensji do poziomu płacy minimalnej. 

Czytaj też: "Zatrudnię panią w wieku 25 lat", czyli jak uniknąć dyskryminacji w miejscu pracy

Sens godziwości wynagrodzenia polega na tym, że powinno ono umożliwiać godne życie pracownika i jego rodziny, na miarę możliwości danego społeczeństwa. Godziwa pensja ma być, zdaniem Sądu Najwyższego, odpowiednia, właściwa, słuszna, rzetelna i uczciwa. Wydaje się jednak, że zamiarem ustawodawcy było postawienie znaku równości między godziwym wynagrodzeniem a pensją minimalną.

Obecnie utożsamianie minimalnych zarobków z zarobkami godziwymi kompletnie mija się z rzeczywistymi potrzebami obywateli. Prawda jest taka, że im dane państwo jest bogatsze, tym większe są oczekiwania pracowników względem otrzymywanego wynagrodzenia. To oznacza, że dziś ”godziwość” znaczy dużo więcej niż kiedyś. (k.kos@sadeczanin.info, fot. Pixabay.com)Dziękujemy za przesłanie błędu