Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 24 października. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
19/06/2019 - 07:10

Koniec trzymania w tajemnicy jak wójt z burmistrzem wydają publiczne pieniądze

Jak samorząd gromadzi, dzieli i wydaje pieniądze? Dostęp do tych informacji ma państwowa administracja. Teraz swojego burmistrza, wójta czy starostę może wziąć także pod lupę mieszkaniec miasta czy gminy. Skąd te zmiany?

Przyszła dobra zmiana do dostępu do publicznej informacji?  Regionalna Izba Obrachunkowa będzie teraz przekazywała małopolskiemu wojewodzie informacje o sytuacji finansowej lokalnych.  

- Informacje będą jawne i zostaną umieszczone na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – informuje Anna Badura z biura prasowego wojewody. - Stało się to możliwe za sprawą porozumienia podpisanego przez wojewodę Piotra Ćwika oraz prezesa Regionalnej Izby  Obrachunkowej Mirosława Legutko.

Skąd ta decyzja? Jak wyjaśnia wojewoda, gromadzenie i podział środków publicznych, które znajdują się w dyspozycji władz publicznych, w tym władz samorządowych, powinny zachować pełną transparentność.  O tym jak dana gmina, powiat czy miasto  radzą sobie finansowo mają prawo wiedzieć nie tylko organy administracji ale także mieszkańcy.

- Fundusze, które służą realizowaniu publicznych inwestycji nie tylko powinny być wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności ale także przy pełnym dostępie do informacji o sposobie ich wykorzystania. Podpisane dzisiaj porozumienie to dobry krok na drodze prowadzącej do ułatwienia dostępu Małopolanom do takich informacji  – mówi Piotr Ćwik.

- Właściwe zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę dobrego rozwoju gminy, powiatu i województwa. Wydłużenie okresu trwania kadencji z 4 do 5 lat to nie tylko zwiększona możliwość planowania i podejmowania długoterminowych decyzji finansowych, ale również większa odpowiedzialność – dodaje wojewoda.

W ramach podpisanego porozumienia, do 30 kwietnia każdego roku, wojewoda Małopolski otrzyma informację o stanie finansowym poszczególnych lokalnych samorządów wedle stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedniego.

Informacja będzie zawierać wskaźniki obrazujące wartości, które przyjęto jako mierniki sytuacji finansowej takie jak udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

Każdego roku, informacja ta zostanie opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

[email protected] fot. JmDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)