Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 maja. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
07/12/2022 - 07:05

Kto zapłaci mniej za gaz w 2023 roku? Nie ma tu firm, ale są gospodarstwa domowe

Posłowie przegłosowali decyzje odnośnie zamrożenia stawek za gaz. Kto będzie po 31 grudnia płacił w 2023 co w 2022 roku? Na liście są kościoły, gospodarstwa domowe, ale nie ma firm…

Komu zamrozili ceny za gaz na 2023 rok? Nie ma tu firm, ale są gospodarstwa domowe

Zobacz też: Przegapisz ten termin, zapomnij o tańszym prądzie dla swojej firmy!

Zacznijmy od tego, co w tej informacji najbardziej optymistyczne, czyli od listy podmiotów, które ominie - przynajmniej czasowo - podwyżka cen gazu i które będą mogły skorzystać z zamrożenia stawek. Są to:
- gospodarstwa domowe,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, np. uczelnie, szkoły, przedszkola, biblioteki,
żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni i opiekunowie,
- kościoły i inne związki wyznaniowe,
- podmioty prowadzące działalność kulturalną, archiwalną,
- ochotnicze straże pożarne,
- organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mające pozwolenie wojewody.

Zobacz też: Nowy obowiązek „zusowski”. Przedsiębiorcy, uwaga! 30 grudnia mija termin ostateczny

Na liście nie ma – i to budzi największe zastrzeżenia samorządów – ani hal sportowych, ani basenów. I to nawet jeśli są one w gospodarowaniu miast i gmin. Skąd to zamieszanie? Oczywiście wynika ono z „odmrożenia” stawek VAT za gaz. Od 1 stycznia 2023 roku ma przestać obowiązywać stawka „zero”.
Jak donosi Jak donosi radio tokfm.pl. - Chciano m.in. aby zamrożenie cen gazu dotyczyło także mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Proponowano też, aby refundacja VAT dotyczyła wszystkich objętych ustawą, a nie tylko najuboższych. Nie zgodzono się ponadto, by rozszerzyć działanie ustawy na spółki samorządowe zajmujące się m.in. transportem zbiorowym, czy prowadzące działalność sportową w tym baseny.

Dobra wiadomość, dla przeciętnego Kowalskiego jest taka, że ta sama ustawa zakłada wprowadzenie „dodatku gazowego".- Refundacja podatku VAT, zgodnie z przedstawionym projektem, będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - czytamy w uzasadnieniu projektu przyjętej ustawy. Szczegóły już niebawem. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)

Dziękujemy za przesłanie błędu