Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 stycznia. Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
17/06/2019 - 15:15

Kamionka Wielka: wójt dementuje plotki - PSZOK to nie wysypisko śmieci!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – już sama ta nazwa realizowanej przez gminę inwestycji sprawiła, że wśród miejscowych gruchnęło wieścią: robią nam w Kamionce Wielkiej wysypisko. Plotki tak nabrzmiały, że stanowisko w sprawie zajął w końcu wójt. Co ma do powiedzenia?

Wójt zaczyna od tego, że PSZOK powstanie w miejscu, które w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez radnych jest właśnie przeznaczone na takie inwestycje. Kolejna sprawa – budowa PSZOK to obowiązek narzucony na gminę ustawą a nie „widzi mi się” miejscowego samorządu. Lwia część środków na ten cel pochodzi z unijnego dofinansowania.

Zobacz też: Kamionka Wielka: od poniedziałku znów będą nieprzejezdne drogi

- Zapewniam, że przy realizacji inwestycji gmina będzie przestrzegała zapisów przyjętej uchwały, która m.in. w paragrafie 4 narzuca obowiązek utrzymania wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleby oraz zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych  - gwarantuje wójt Andrzej Stanek.

- Ponadto z uwagi na położenie terenu inwestycji w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 inwestora obowiązują szczegółowe nakazy i zakazy określone w odrębnych przepisach – dodaje włodarz gminy.

Wójt odnosi się też, że pogłosek, że PSZOK to uciążliwy smród w okolicy. – Pragnę mieszkańców uspokoić i podkreślić, że w  punkcie selektywnej zbiórki odpadów nie będą gromadzone odpady zmieszane mogące powodować uciążliwość zapachową.

Zobacz też: Kamionka Wielka: drugi przetarg i PSZOK uratowany

Odpady będą gromadzone w kontenerach a nie na otwartej przestrzeni a odbierane przez wyspecjalizowaną, uprawnioną do takich działań firmę. PSZOK ma być też naprawdę estetyczny. – Pragnę w tym miejscu z całą stanowczością zaznaczyć, że budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów nie należy utożsamiać z sortownią czy  składowiskiem odpadów komunalnych – podkreśla wójt.

Wójt, by pokazać miejscowym jak to miejsce będzie wyglądać zlecił już wykonanie wizualizacji. Czy te argumenty utną plotki?

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: UG Kamionka WielkaDziękujemy za przesłanie błędu