Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
30/04/2023 - 23:55

Idą wielkie zmiany w internecie. Wszystko przez DSA - ustawę o usługach cyfrowych

Komisja Europejska przyjęła pierwsze decyzje w związku z ustawą o usługach cyfrowych (DSA), wyznaczając 17 bardzo dużych platform internetowych (VLOP) i 2 bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE), które docierają do co najmniej 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Nałożyła na nie nowe obowiązki, mające zabezpieczać europejskich konsumentów.

Bardzo duże platformy internetowe (VLOP) to:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE) to:

 • Bing
 • Google Search

Nowe obowiązki dla VLOP i VLOSE

Gdy Komisja wyznaczy platformę lub wyszukiwarkę, ma cztery miesiące na zastosowanie się do DSA. Na przykład muszą założyć punkt kontaktowy, zgłaszać przestępstwa, mieć przyjazne dla użytkownika warunki i być przejrzyste w sprawach reklam, systemów rekomendacji lub decyzji dotyczących moderacji treści.

Muszą również przestrzegać zasad, które koncentrują się tylko na VLOP i VLOSE ze względu na ich rozmiar i potencjalny wpływ, jaki mogą mieć na społeczeństwo. Oznacza to, że muszą identyfikować, analizować i oceniać ryzyko systemowe związane z ich usługami. Powinny one zwracać uwagę w szczególności na ryzyka związane z nielegalnymi treściami, prawa podstawowe, takie jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów, dyskryminacja, ochrona konsumentów i prawa dzieci, bezpieczeństwo publiczne i procesów wyborczych oraz przemocy na tle płciowym, zdrowia publicznego, ochrony nieletnich oraz dobrostanu psychicznego i fizycznego.

Po zidentyfikowaniu ryzyka i zgłoszeniu go do Komisji w celu nadzoru, VLOP i VLOSE są zobowiązane do wprowadzenia środków ograniczających to ryzyko. Może to oznaczać dostosowanie projektu lub funkcjonowania ich usług lub zmianę ich systemów rekomendacji. Mogłyby one również polegać na wewnętrznym wzmocnieniu platformy większymi zasobami, aby lepiej identyfikować ryzyka systemowe.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę Ery Cyfrowej

Podmioty wyznaczone jako VLOP lub VLOSE będą również musiały:

 • ustanowić wewnętrzną funkcję ds. zgodności, która zapewni ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń
 • co najmniej raz w roku podlegać audytowi przez niezależnego audytora i przyjmować środki będące odpowiedzią na zalecenia audytora
 • udostępniać swoje dane Komisji i organom krajowym, aby mogły monitorować i oceniać zgodność z DSA.
 • umożliwiać zweryfikowanym naukowcom dostęp do danych platformy, gdy badania przyczyniają się do wykrywania, identyfikacji i zrozumienia zagrożeń systemowych w UE.
 • zapewnić opcję w swoich systemach rekomendujących, która nie jest oparta na profilowaniu użytkowników
 • mieć ogólnodostępne repozytorium reklam.

DSA, czyli ustawa o usługach cyfrowych została opublikowana w unijnym Dzienniku Urzędowym 27 października 2022 r. i weszła w życie 16 listopada 2022 r. Umowa o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio stosowana w całej UE i będzie obowiązywać przez piętnaście miesięcy lub od dnia 1 stycznia 2024 r., w zależności od tego, co nastąpi później po wejściu jej w życie.

Platformy internetowe musiały opublikować liczbę swych aktywnych użytkowników do 17 lutego 2023 r. Jeżeli platforma lub wyszukiwarka ma ponad 45 mln użytkowników (10 proc. populacji Europy), Komisja uzna tę usługę za bardzo dużą platformę internetową lub bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Będą one miały 4 miesiące na wypełnienie zobowiązań DSA, co obejmuje przeprowadzenie i przekazanie Komisji swojej pierwszej rocznej oceny ryzyka.

Państwa członkowskie UE wyznaczą koordynatorów ds. usług cyfrowych do 17 lutego 2024 r., kiedy to również platformy z mniej niż 45 milionami aktywnych użytkowników będą musiały przestrzegać wszystkich zasad DSA. Najmniejsze firmy operujące w internecie będą obciązone jedynie niektórymi wymogami.

Ustawa o usługach cyfrowych da użytkownikom więcej kontroli nad tym, co widzą online. Użytkownicy będą mieli lepsze informacje o tym, dlaczego proponowane są im konkretne treści i będą mogli wybrać opcję, która nie uwzględnia profilowania. Zakazane zostaną reklamy ukierunkowane opierające się na danych wrażliwych (np. dotyczących orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego) oraz skierowane do nieletnich  (opr. [email protected]) Fot European Union, 2020Dziękujemy za przesłanie błędu