Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 26 stycznia. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
20/11/2021 - 01:00

Grupa Biosystem sprawnie gospodaruje odpadami. Jej misją jest ochrona środowiska

W 2007 roku spółka Biosystem rozpoczęła strategię budowania grupy kapitałowej, działającej w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Aktualnie Biosystem posiada akcje w dwóch spółkach: Biosystem Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA (100 proc. udziałów), założonej w 2006 r. oraz Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA (100 proc. udziałów), która rozpoczęła działalność w 2002 r.

Poprzez swoje udziały Biosystem jest spółką dominującą w grupie oraz ma znaczący wpływ na kształtowanie jej procesów, kapitałów oraz zasobów. Działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Spółka pełni więc funkcję „dostarczyciela kapitału”, inkubatora projektów w ramach grupy oraz zapewnia współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.

Misją spółki Biosystem jest aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Wykorzystując skuteczne strategie oraz najnowocześniejsze technologie, firma realizuje w imieniu samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców ustawowe obowiązki zbiórki, przetwarzania i odzysku wybranych grup odpadów. Organizowane przez firmę kampanie edukacyjne powstają z myślą o konieczności zwiększania świadomości ekologicznej wszystkich uczestników "cyklu życia" danego produktu. Wśród głównych celów firmy jest promocja i wspieranie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów, a także edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowych postaw proekologicznych.

W 2007 roku Biosystem rozpoczął strategię budowania Grupy Kapitałowej, której głównym obszarem działania jest sektor ochrony środowiska. Aktualnie Biosystem jest właścicielem Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie oraz głównym akcjonariuszem dwóch organizacji odzysku: Biosystem Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA.

Biosystem jest właścicielem najnowocześniejszego obecnie w Polsce Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie k. Trzebini (woj. małopolskie). Zakład posiada linię technologiczną, spełniającą najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Posiadanie własnego zakładu przetwarzania ZSEiE pozwoliło spółce Biosystem na budowę efektywnego systemu zbiórki i przetwarzania elektroodpadów oraz zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami z branży. Jednocześnie wykorzystywanie infrastruktury i technologii zakładu pozwala organizacji odzysku Biosystem Elektrorecykling SA zaoferować swoim Klientom atrakcyjną i kompleksową usługę w zakresie przejęcia obowiązku zbiórki i przetwarzania odpadów pochodzących z zużytego elektro-sprzętu. Moc przetwórcza zakładu wynosi około 50 tys. ton elektroodpadów w skali roku, a zainstalowany w linii technologicznej moduł przystosowany jest do wychwytywania szkodliwych dla środowiska gazów pochodzących z urządzeń chłodniczych. (freon, cyklopentan i izobutan)

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz ze względu na obowiązek informowania o konieczności selektywnego pozbywania się odpadów, Grupa Biosystem SA uruchomiła program "Włącz Eco wyobraźnie", którego głównym celem jest kompleksowa i długofalowa kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Działając w oparciu o obowiązujące w Polsce ustawy środowiskowe, Program "Włącz Eco wyobraźnię" inicjuje szereg programów edukacyjnych skierowanych do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Dysponując efektywnym systemem zbiórki i przetwarzania elektroodpadów spółka Biosystem SA ma bardzo bogatą ofertę rozwiązań zarówno dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz całego szeregu instytucji zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

Najważniejszym atutem Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA jest zdecydowanie wieloletnie doświadczenie w realizacji ustawowych obowiązków ciążących na wprowadzających opakowania oraz produkty w opakowaniach. Biosystem jedną z pierwszych organizacji odzysku, które zostały założone wraz z wejściem w życie w 2002 roku przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA jest jedną z największych organizacji odzysku w Polsce, działającą na gruncie ustaw „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” oraz „o bateriach i akumulatorach”.

Wszystkie podmioty grupy prowadzą publiczne kampanie edukacyjne, a dodatkowo Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań przygotowuje sprawozdania do urzędów marszałkowskich. Ponadto firma oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych regulujących prawidłową gospodarkę odpadami w firmach i na terenie samorządów lokalnych. Eksperci Biosystem proponują optymalne rozwiązania w celu zminimalizowania kosztów związanych z wprowadzaniem produktów oraz opakowań na rynek polski. (Anna Surała Fot. Pixabay)Dziękujemy za przesłanie błędu