Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 21 czerwca. Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
07/05/2023 - 20:05

Grozi nam bezrobocie z powodu sztucznej inteligencji

Według prospektywnego badania przeprowadzonego przez Goldman Sachs sztuczna inteligencja może wpłynąć na około dwie trzecie obecnych miejsc pracy. Niektóre sektory zostaną dotknięte bardziej niż inne.

Komisarz UE ds. Sprawiedliwości zwołał konferencję prasową na temat nowych zasad odpowiedzialności za produkty i sztucznej inteligencji (AI) w celu ochrony konsumentów i wspierania innowacji. Te nowe przepisy mają na celu dostosowanie zasad odpowiedzialności do ery cyfrowej, gospodarki o obiegu zamkniętym i wpływu globalnych łańcuchów wartości. Po pierwsze, Komisja zaproponowała unowocześnienie istniejących przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta na zasadzie ryzyka za wadliwe produkty (od inteligentnych technologii po farmaceutyki). Po drugie, po raz pierwszy zaproponował ukierunkowaną harmonizację krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, ułatwiając uzyskanie odszkodowania ofiarom szkód związanych z sztuczną inteligencją.

Każdego dnia od momentu pojawienia - ChatGPT firmy OpenAI robi furorę pod względem swoich możliwości oraz innych generatywnych sztucznych inteligencji. Chatbot potrafi pisać równie dobrze jak człowiek, a czasem nawet lepiej. Co więcej- potrafi to robić w wielu językach.

Eksperymentując, uczy się samodzielnie wykonywać nowe zadania i w większości przypadków robi to szybko i niemal za darmo. To dopiero początek, bo obecnie AI ma tendencję do kłamania, wymyślania faktów i „cierpi” na wiele błędów, jednak sztuczna inteligencja z pewnością będzie się rozwijać i teraz pojawia się pytanie, czy może zastąpić niektóre zawody, szczególnie te związane z tworzeniem czy komunikacją.

Jak można się spodziewać, tak właśnie będzie według raportu opublikowanego przez Goldman Sachs. Według danych o pracy z USA i Europy, dwie trzecie obecnych miejsc pracy może zostać dotkniętych przez możliwości automatyzacyjne AI. Modele generatywne mogłyby nawet całkowicie zastąpić do jednej czwartej obecnych miejsc pracy. Ostatecznie dotyczyłoby to około 300 milionów pełnoetatowych miejsc pracy.

Jeśli chodzi o sektory, których to dotyczy, w sprawozdaniu przewiduje się, że najbardziej ucierpią zawody administracyjne i prawnicze, w których utrata miejsc pracy wyniesie odpowiednio do 46% i 44%. W mniejszym stopniu dotknięte zostaną zawody bardziej fizyczne, przy czym spadek w zawodach budowlanych wyniesie 6%, a w zawodach związanych z konserwacją - 4%.

Oczekuje się, że najbardziej ucierpią zawody związane z utrzymaniem porządku i sprzątaniem, w których nastąpi utrata do 95 % miejsc pracy z powodu zautomatyzowanych systemów zarządzanych przez sztuczną inteligencję. To samo dotyczy usług naprawczych (85%), produkcji (72%) oraz transportu i przemieszczania materiałów (65%). Zawody związane z żywnością również zostaną dotknięte w 50% obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. To samo dotyczy usług remontowych (85%), produkcji (72%), transportu i przemieszczania materiałów (65%).

Bezrobotny z powodu sztucznej inteligencji!

Mniej dotknięte branże - związane z architekturą i inżynierią odnotują redukcję siły roboczej o 10%. Zawody związane z handlem i finansami będą miały się dobrze, ponieważ odnotują tylko 4-procentową redukcję zatrudnienia. Co bardziej zaskakujące, wpływ na zawody związane ze sztuką , projektowaniem, rozrywką, sportem i mediami wyniesie tylko 3%. To tyle, jeśli chodzi o ciemną stronę.
Co jednak bardziej pozytywne, te sztuczne inteligencje mają tworzyć nowe miejsca pracy o wyższej wydajności.

Z drugiej strony, koszt tej pracy powinien być niższy niż obecnie. Według raportu, jeśli sztuczna inteligencja stałaby się powszechna, mogłaby zwiększyć roczny wzrost wydajności pracy. AI byłaby wtedy w stanie zwiększyć roczny globalny produkt krajowy brutto (PKB) o 7%.

Według raportu, ta sama liczba 7% powinna odpowiadać liczbie amerykańskich pracowników, którzy zostaną zwolnieni z powodu sztucznej inteligencji Chociaż liczby zawarte w tym raporcie są przerażające, badanie nie określa, kiedy może to nastąpić.

We wrześniu 2022 roku komisarz UE ds. sprawiedliwości po raz pierwszy zaproponował ukierunkowaną harmonizację krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, ułatwiając uzyskanie odszkodowania ofiarom szkód związanych z sztuczną inteligencją. (Julia Kozioł/ISW) Fot. Claudio Centonze/European Union, 2022Dziękujemy za przesłanie błędu