Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
26/10/2021 - 10:05

Firm przybywa, zatrudnienie spada. Jak to jest z tą pracą w Nowym Sączu

Jaka jest sytuacja na rynku pracy w Nowym Sączu? Czy wskaźniki zatrudnienia i te dotyczące przedsiębiorczości idą do góry, czy też wręcz przeciwnie lecą w dół. Odpowiedź na to pytanie przynosi doroczny raport krakowskiego urzędu statystycznego, który zawiera dane dotyczące naszego miasta. Co wynika z lektury dokumentu?

Sytuacja na rynku pracy w Nowym Sączu w 2020 roku  przedstawiała się nieco gorzej niż w roku 2019 – wskazują autorzy raportu  krakowskiego urzędu statystycznego, który zawiera dane dotyczące naszego miasta.

O nieco ponad jeden procent spadła liczba osób pracujących.  W przypadku zatrudnionych w sektorze prywatnym  ten wskaźnik wyniósł 1,2 procent, w sektorze publicznym 0,9 proc. -  To konsekwencja pandemii, która spowodowała spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 4,8 proc, w tym najbardziej w sektorze prywatnym, o  6,2 proc. – czytamy w opracowaniu.

Czytaj też Tak się żyje w Sączu. Prawda o zarobkach, mieszkaniach i przyroście naturalnym

Od kilku lat w Nowym Sączu, podobnie jak w województwie i kraju, można było obserwować spadek bezrobocia, ale trend ten uległ odwróceniu. W końcu 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście wyniosła 1,9 tys. i tym samym zwiększyła się o 46,1 proc.  w ujęciu rocznym. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,9 proc.  i była wyższa o 1,2 p. proc.

W niekorzystnej sytuacji na rynku pracy nadal byli ludzie młodzi. Odsetek bezrobotnych w wieku do 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 11,4 proc.  To mniej o mniej o 0,2 punktu procentowego  niż w 2019 roku.  Pracy poszukiwały głównie osoby w wieku 25–34 lata, które stanowiły 27,2 proc.  ogólnej liczby bezrobotnych. Według kryterium wykształcenia, łącznie ponad 47 proc.  bezrobotnych miała wykształcenie zawodowe – średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Czytaj też Newag i Tokai Cobex. Wielka rura połączy dwa sądeckie rekiny? 

Co z przedsiębiorczością w Nowym Sączu? Jak wynika ze statystyk, corocznie obserwowany jest wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w mieście  uwzględnionych w rejestrze REGON. - W końcu grudnia 2020 r. w Nowym Sączu działalność prowadziło 10,5 tys. podmiotów. Zdecydowaną większość stanowiły te z sektora prywatnego, bo aż  96,6 proc.  

Według rodzaju prowadzonej działalności najwięcej  z nich z  to  firmy  związane z handlem  i naprawą samochodów, które w sumie  stanowiły  21,6 proc.  ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Potem w kopności jest budownictwo -  12,2 proc.  oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -  12,0 proc. (jagienka.michalik@sadeczanin.info) fot, jmDziękujemy za przesłanie błędu