Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
25/01/2023 - 11:35

Dziś pierwsze posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie obwodnicy Piwnicznej-Zdroju

Już dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie obwodnicy Piwnicznej-Zdroju będące odpowiedzią na wniosek przeciwników tej inwestycji skupionych m.in. wokół Społecznego Komitetu Gminy Piwniczna.

Dziś pierwsze posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie obwodnicy Piwnicznej-Zdroju

Zobacz też: Będzie "śmieciowy" kompromis w Piwnicznej-Zdroju? Bo opłaty i tak muszą iść w górę

Tytułem przypomnienia. 26 maja zeszłego roku Społeczny Komitet Gminy Piwniczna złożył skargę do Komisji Europejskiej zarzucając planowanemu przedsięwzięciu naruszenie przepisów Unii Europejskiej tj. dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa), w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa EIA), w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA) oraz dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Jeszcze w październiku zeszłego roku komitet otrzymał formalną odpowiedź, Komisja Europejska pochyli się nad tematem. – Mam przyjemność poinformować, że po zapoznaniu się z Pana petycją Komisja Petycji uznała za dopuszczalną ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej, Dlatego też poprosiłam Komisję Europejską o wstępne zbadanie sprawy – napisała w dokumencie Dolors Montserrat, przewodnicząca Komisji Petycji.

Zobacz też: Odwołali szefa rady, dziś powołają nowego. Sesja LIVE w Piwnicznej-Zdroju

- Z uwagi na przedmiot petycji przekazałam ją również Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego – informuje dalej urzędniczka z Brukseli. 

Jak teraz informują członkowie grupy Nasza Dolina Popradu: - Dziś (25 styczna) Parlament Europejki będzie zajmował się Petycją Komitetu Społecznego  Gminy Piwniczna w sprawie budowy Obwodnicy Piwnicznej. Przedstawiciele Komitetu będą reprezentować przed Komisją Petycji tysiące mieszkańców Doliny Popradu, sprzeciwiających się tej inwestycji która doprowadzi do otwarcia przejścia granicznego Piwniczna/Mniszek Nad Popradem dla tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych.

- W konsekwencji ta wąska i niezwykle urokliwa dolina utraci swoje walory turystyczne,  zostaną dokonane bezpowrotne zniszczenia w świecie przyrodniczym zagrażające trwałości populacji dużych drapieżników karpackich jak Ryś, Niedźwiedź czy Wilk – komentują a my zachowujemy oryginalną pisownię.

- Planowana inwestycja przewiduje budowę tunelu oraz estakady w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” co doprowadzi do utraty przez Piwniczną statutu uzdrowiska. Mieszkańcy Doliny Popradu wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw wobec tej inwestycji w tysiącach podpisów, setkach petycji oraz protestach – zaznaczają w dalszej części postu.

- Wobec ignorancji ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz GDDKiA Komitet Społeczny postanowił skierować sprawę do Parlamentu Europejskiego który uznał zasadność przedstawionych argumentów i postanowił poddać je do rozpatrzenia min. przez właściwą komisję – podsumowują przeciwnicy inwestycji.

My z kolei w połowie grudnia zeszłego roku poprosiliśmy burmistrza Piwnicznej-Zdroju Dariusza Chorużyka o odniesienie się do słów burmistrza Muszyny, który publicznie skomentował, że „budowa estakad, a to nas czeka, w takich miejscowościach, jak kurorty to nieporozumienie”. Chorużyk uciął temat krótko: - Nadal procedowane jest wydanie decyzji środowiskowej. We wrześniu przesłałem wszystkie dokumenty w tej sprawie i poprosiłem o zaopiniowanie ich Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i sanepid. Do tej pory żadna z tych instytucji nie zajęła stanowiska i nie sądzę, żeby któraś z nich dała odpowiedź wcześniej niż po nowym roku. Ja osobiście wypowiem się dopiero wtedy, gdy będę miał już komplet dokumentów. ([email protected] Fot.: ilustracyjne pixabay.com)Dziękujemy za przesłanie błędu