Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
21/10/2019 - 13:00

Dwie drogi gminne w Krynicy w przebudowie. Kiedy zakończą remonty?

Na terenie miasta Krynica-Zdrój trwają prace budowlano-remontowe na dwóch ulicach: Halnej i Źródlanej. Obie są drogami gminnymi. Kiedy remonty się zakończą?

Na terenie uzdrowiska w przebudowie jest przepust na potoku Czerwonym (w km 0+231 - 0+367), w ciągu drogi gminnej ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju, wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Roboty obejmują m.in.: przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; a także sieci energetycznej oraz gazowej. Zakończenie prac przewidziane jest na 28 lutego 2020 roku

W rozbudowie jest natomiast droga gminna (nr 291559K ) na ulicy Halnej (km 0+361 - 0+580). Tutaj zakres prac obejmuje m.in: wykonanie zabezpieczenia sieci gazowej i kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, odbudowę ogrodzeń, wykonanie chodnika i bezpiecznika, a także nawierzchni asfaltowej jezdni, umocnienie skarpy drogowej, wykończenie pobocza oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenia robót to 31 pazdziernika 2019

(MK) fot. aut.

 

Dwie drogi gminne w Krynicy w przebudowie. Kiedy zakończą remonty?
Na terenie miasta Krynica-Zdrój trwają prace budowlano-remontowe na dwóch ulicach: Halnej i Źródlanej. Obie są drogami gminnymi.


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)