Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
17/04/2024 - 06:15

Dodatek mieszkaniowy: od marca 2024 łatwiej dostać pieniądze na czynsz lub utrzymanie domu

Większa dostępność dodatku mieszkaniowego od ponad miesiąca to efekt podwyższenia progów dochodowych o ponad 12 procent. Dzięki temu o dodatek znów mogą się starać także osoby, które w ubiegłym roku utraciły go wskutek przekroczenia progów dochodowych.

Dodatek mieszkaniowy w kwietniu to średnio 250-380 zł miesięcznie. Ponieważ dodatki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, dla rodzin stanowią dużą ulgę w opłatach czynszowych.

Na co można otrzymać dodatek mieszkaniowy

Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się na przykład: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem z pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Choć przyznawany jest na sześć miesięcy, wniosek o dodatek mieszkaniowy można ponowić i korzystać z takiej pomocy przez dłuższy czas. Trzeba jednak spełniać kryterium dochodowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek taki co do zasady wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Są jednak przypadki, w których pieniądze trafiają bezpośrednio do rąk wnioskodawcy. Tak jest wówczas gdy mają charakter ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego.

Dodatek mieszkaniowy: dla kogo zasiłek, jak jest wypłacany, co z wnioskiem

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Jak stanowią przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych, progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 346,15 zł. Od tej podstawy naliczane były progi dochodowe, które w związku z tym wynoszą obecnie 1 903,85 zł dla rodzin wieloosobowych i 2 538,46 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7 155,48 zł.

Aktualnie więc próg dochodowy dla gospodarstw  osób samotnych  w 2024 r. wzrósł  do 2 863,39 zł – jako 40 proc. z 7 155,48 zł.

Natomiast próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 r. wzrósł do 2 147,54 zł – jako 30 proc. z 7 155,48  zł.

To oznacza, że dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany jeżeli średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 2 146,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Jeśli dochód jest wyższy – przysługuje dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.   [email protected]) fot. PhotoMIX-Company/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu