Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 20 kwietnia. Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
30/06/2014 - 13:00

Dochody rosną, wydatki również, ale jest nadwyżka - burmistrz Limanowej rozliczony

Na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Miasta Limanowa przedstawił "Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013". Rada Miasta Limanowa jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Władysławowi Biedzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
- Analizując wykonanie budżetu miasta za rok 2013 możemy stwierdzić, że miasto dobrze się rozwija. Świadczy o tym systematyczny wzrost dochodów miasta i tak w 2010 roku dochody miasta były na poziomie 47 426 tys. zł to w kolejnych latach dochody te rosły i na koniec 2013 r. osiągnęły poziom 53 933 tys. zł czyli wzrosły o 6 507 tys. zł. W roku 2013 zrealizowaliśmy wydatki na poziomie 57 969 tys. zł. W wydatkach tych na wydatki inwestycyjne powiększające majątek miasta przeznaczono 12 491 tys. zł. Do tej pory jeszcze nigdy wcześniej nie zrealizowano inwestycji za taką kwotę w jednym roku – mówił burmistrz.

Warto zwrócić uwagę na dochody bieżące i wydatki bieżące gdyż to pokazuje nadwyżkę operacyjną, która może być przeznaczona na inwestycje. I tak w 2010 r. po zapłaceniu rat kredytów i pożyczek pozostawało ok. 136 tys. zł, a w 2013 r. pozostaje 1 055 tys. zł czyli nadwyżka operacyjna jest obecnie blisko 8 razy większa.

- Dochody majątkowe w 2010 r. wynosiły 2 910 tys. zł a w 2013 r. wynoszą 4 094 tys. zł, ale należy zaznaczyć, że w 2010 r. pochodziły one głównie ze sprzedaży mienia, którego sprzedano wtedy na kwotę 2 490 tys. zł. W roku 2013 sprzedano mienia tylko na kwotę 313 tys. zł. Wniosek stąd taki, że w 2010 roku zewnętrznych dotacji na zadania majątkowe uzyskano 419 tys. zł, a w 2013 r. 3 781 tys. zł. Jak z tego wynika w 2013 r. na zadania inwestycyjne uzyskaliśmy 9 razy więcej zewnętrznych środków – mówił Władysław Bieda.

Miasto się rozwija. Przez ostatnie 3 lata wykonano inwestycje za 32 195 tys. zł, a jeżeli do tego dodamy planowane na ten rok wydatki inwestycyjne w wysokości 29 261 tys. zł, to w tej kadencji samorządowej majątek miasta wzrośnie o 61 456 tys. zł.

- Padają pytania, co z zadłużeniem miasta, czy nie jest to zbyt duży rozmach inwestycyjny. Otóż proszę państwa na koniec 2013 roku zadłużenie miasta było na poziomie 34%, a dopuszczalny próg zadłużenia wynikający z ustawy to 60%. Może te procenty wiele nie mówią, więc popatrzmy na liczby bezwzględne. Na koniec 2010 r. zadłużenie miasta wynosiło 13 232 tys. zł, a na koniec 2013 r. suma kredytów i pożyczek wynosi 18 412 tys. zł jak widać wzrost jest o 5 180 tys. zł . Czy było warto – otóż było warto, bo były to niezbędne środki na wkład własny do zadań inwestycyjnych, których za ten okres wykonaliśmy na kwotę 32 mln zł. Kto rozsądny nie weźmie 5 mln zł kredytu, jeżeli pozwoli mu to zwiększyć majątek o 32 mln zł – pytał burmistrz.

- Teraz proszę państwa nie mamy żadnego kłopotu ze spłatą kredytu bo w stosunku do roku 2010 r. zwiększyliśmy dochody bieżące o 5 322 tys. zł, a wydatki bieżące wzrosły tylko o 2 521 tys. zł i dzięki temu uzyskujemy teraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 359 tys. zł, co pozwala na spokojne spłacanie rat kredytów i pożyczek. Tylko w samym roku 2013 spłaciliśmy 3 304 tys. zł i jeszcze zostają nam środki inwestycyjne – tłumaczył Władysław Bieda.

- Na tle innych miast jesteśmy miastem o wysokich dochodach własnych i jest to w przeliczeniu na jednego mieszkańca ok. 1510 zł. To powyżej średniej krajowej i dlatego nie otrzymujemy subwencji wyrównawczej, ale jeszcze nie musimy płacić tzw. Janosikowego. Tutaj zaznaczyć należy, że te wysokie dochody budżetu miasta wcale nie są osiągane poprzez drenaż kieszeni mieszkańców, bo stawki podatkowe są na rozsądnym poziomie. Gdyby stawki podatkowe były zastosowane maksymalne, to dochód budżetu byłby większy o 1 800 tys. zł. Ale nie o to chodzi, aby mieszkańców obdzierać ze skóry. Miasto powinno być bogate bogactwem swoich mieszkańców – zakończył burmistrz.

Po takim sprawozdaniu radni udzielili burmistrzowi jednogłośnie absolutorium.

(jg) Źródło i fot.: http://www.miasto.limanowa.pl/
 


Dziękujemy za przesłanie błędu