Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 12 sierpnia. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
27/10/2019 - 07:05

Decyzja wspólników Sądeckich Wodociągów. Nie będzie taniej za wodę

Czy to już koniec batalii prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla o obniżenie dla mieszkańców cen za wodę i odprowadzanie ścieków? Gospodarz miasta zaproponował Zarządowi spółki Sądeckie Wodociągi i jej udziałowcom zawiązanie tzw. kapitału rezerwowego pochodzącego z kapitału zapasowego spółki, co dawałoby, jak sądził, możliwość, że mieszkańcy płaciliby mniej za wodę i ścieki. Niestety, ta propozycja nie przeszła. Walne Zgromadzenie Wspólników spółki odrzuciło zaproponowany przez Ludomira Handzla projekt uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego. Dlaczego?

Prezydent miasta miał nadzieję, że Walne Zgromadzenie wspólników spółki Sądeckie Wodociągi pozytywnie rozpatrzy tę propozycję. Jeszcze kilka dni temu prezydent Handzel sądził, że jego propozycję Zarząd spółki i jej udziałowcy wezmą pod uwagę.

- Mam nadzieję, że to rozwiązanie zostanie zaakceptowane – mówił.

Niestety, tak się nie stało. Walne Zgromadzenie Wspólników Sądeckich Wodociągów odrzuciło zaproponowany przez Ludomira Handzla projekt uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego. Na podstawie opinii ekspertów i instytucji oraz analizy finansowej oceniono, że uchwała naruszałaby obowiązujące prawo i groziła upadłością spółki.

We wznowionym po przerwie Zgromadzaniu Wspólników spółki uczestniczyli przedstawiciele wszystkich udziałowców. Przypomnijmy, że oprócz Nowego Sącza są: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna.

Zarząd Sądeckich Wodociągów przedstawił materiały oceniające zarówno prawną stronę uchwały zaproponowanej przez prezydenta, jak również jej potencjalne skutki ekonomiczne. Wiceprezes zarządu spółki Sławomir Rajski podniósł kwestię zagrożenia zwrotu dotacji unijnych w kwocie około 220 mln złotych.

W jednej z kluczowych kwestii dotyczącej charakteru ceny taryfowej za wodę i ścieki przedstawiono opinie: Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, prof. dra hab. Piotra Zapadki, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji i kierownika Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dra Jacka Kołacza. Interpretacje te zbieżne są z wyrokami, które w podobnych sprawach wydały: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, a także Sąd Najwyższy.

Ich wspólnym mianownikiem była wykładnia, że cena taryfowa jest ceną sztywną, co z prawnego punktu widzenia uniemożliwia jej zmianę. Wspólnicy uznali to stanowisko za wiążące w odróżnieniu do ekspertyzy przygotowanej na zlecenie prezydenta Nowego Sącza, która cenę taryfową traktuje jako cenę maksymalną.

Wspólnicy zapoznali się ponadto z przygotowaną przez Zarząd Sądeckich Wodociągów analizą finansową, mówiącą o kondycji spółki w razie ewentualnego obniżenia taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków - gdyby zrealizowano projekt prezydenta Nowego Sącza.

Jak informuje spółka Sądeckie Wodociągi porównanie na tę okoliczność przychodów spółki przy obowiązującej dzisiaj taryfie oraz przy taryfie sugerowanej przez prezydenta wykazało ich spadek o blisko 19 mln złotych rocznie. To spowodowałoby stratę w wysokości blisko 12 mln złotych rocznie!

– To oznaczałoby, że spółka nie byłaby w stanie spełnić warunków postawionych przez banki, które udzieliły spółce kredytu. Spółka mogłaby stanąć w obliczu upadłości, a mieszkańcy musieliby się liczyć ze wstrzymaniem dostaw wody i odbioru ścieków – podkreśla Tadeusz Frączek, prezes Zarządu spółki Sadeckie Wodociągi.

Prezydent Handzel niezwłocznie odniósł się do decyzji Walnego Zgromadzenia spółki Sądeckie Wodociągi, w którym również uczestniczył. Komentarz zamieścił na swoim profilu na popularnym portalu społecznościowym.

- Walne Zgromadzenie spółki Sądeckie Wodociągi zakończyło się – powiedział prezydent Handzel. - Zaproponowałem uchwałę, która dawała narzędzie Zarządowi spółki, możliwość obniżenia ceny wody i odbioru ścieków. Niestety, miasto Nowy Sącz zostało przegłosowane i uchwała nie wejdzie w życie. Jednak będę konsekwentny w swoim działaniu i będę nadal podejmował kroki, tak, aby można było doprowadzić do obniżenia tych absurdalnie wysokich, nie mających żadnej podstawy cen za wodę i odbiór ścieków.

Przypomnijmy także, że prezydent Handzel zwrócił się niedawno do dyrektora regionalnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie taryf za wodę i odprowadzenie ścieków. Prezydent uważa, że taryfy obowiązujące od 2018 roku jeszcze raz powinny być dogłębnie przeanalizowane.

Jaką odpowiedź otrzyma?

[email protected], fot. IM, źródło: profil Ludomira Handzla, spółka Sądeckie Wodociągi.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)