Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 17 czerwca. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
11/08/2016 - 13:55

Czy Twój wójt wystapił o dofinansowanie wymiany pieców? Sprawdź

Prawie 210 mln zł będą mogli wykorzystać mieszkańcy Małopolski na wymianę starych pieców.

To środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie.

O dotację z RPO WM na lata 2014-2020 mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

Jest tylko jeden warunek - środki dla mieszkańców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem ich samorządów gminnych. A te czas na składanie kart projektów miały do 25 lipca.

W tym czasie gminy mogły wziąć udział w dwóch konkursach, które dotyczyły obniżenia poziomu tzw. niskiej emisji. W pierwszym z nich gminy mogły ubiegać się o pozyskanie dotacji dla swoich mieszkańców na wymianę pieców spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe. W drugim  – dotację można było uzyskać na wymianę pieców wykorzystujących paliwa stałe. W obu przypadkach zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł.

Sprawdziliśmy które gminy Subregionu Sądeckiego (powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki oraz powiat grodzki Nowy Sącz) postanowiły aktywnie włączyć się w walkę o lepszą jakość powietrza w regionie?

Okazuje się, że takich gmin jest 22. Wszystkie wnioski opiewają na łączną kwotę 40 mln zł. A które z gmin powiatu nowosądeckiego aplikuję o dofinansowania i w jakiej wysokości?     

Oto wykaz złożonych kart:

Nawojowa -  2 520 000 zł
Muszyna - 504 000
Korzenna - 842 036
Łącko - 900 000
Chełmiec - 1 100 000
Stary Sącz - 1 700 000
Kamionka Wielka - 1 524 900
Krynica - Zdrój - 1 926 400
gm. Grybów - 3 555 000 zł
m. Grybów - 241 570
Gródek n. Dunajcem - 812 000.

Z Nowego Sącza przysłano dwa wnioski. Miasto aplikuje o 2 747 525 zł, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (spółka komunalna) o 6 359 9687 zł. W tym drugim przypadku chodzi o przebudowę sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte.

Dodajmy, że nabór kart projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(s)Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny - katalog