Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 marca. Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
09/05/2016 - 05:40

Czterech partnerów i ciekawy pomysł centrów turystyczno-rekreacyjncych

Ścianka wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych, wieża widokowa z lunetami, korty tenisowe, pole do mini golfa, kilkukilometrowa trasa do skitiringu i nornic walkingu, park linowy - to tylko niektóre atrakcje dla mieszkańców i turystów, które mogłyby powstać na Sądecczyźnie, dzięki oryginalnemu projektowi pn. „Utworzenie centrów turystyczno – rekreacyjnych „ Korony Sądeckiej”. Gdyby udało się na niego pozyskać fundusze byłby on realizowany na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, a także w gminie oraz w mieście Grybów.

Trzy sądeckie gminy i miasto Grybów postawiły na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i zaangażowały się w bardzo ciekawy projekt, którego wnioskodawcą jest Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”. Te lokalne samorządy postanowiły wspólnie z wnioskodawcą zabiegać o fundusze na różnego rodzaju inwestycje. W Grybowie (miasto) i na terenie tych trzech gmin mogłyby być zrealizowane bardzo fajne przedsięwzięcia dla mieszkańców Sądecczyzny i turystów, którzy przyjeżdżają w nasze strony na wypoczynek.

Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” w porozumieniu z czterema wspomnianymi samorządami złożyła kilka tygodni temu kartę projektu do Subregionu Sądeckiego w ramach 6 osi priorytetowej pt. Dziedzictwo Regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.  Konkurs ogłosił Zarząd Województwa Małopolskiego.

Korona Sądecka, projekt centra rekreacyjno-turystyczne

Do konkursu zostało złożonych ponad 60 wniosków z Subregionu Sądeckiego. Są to wnioski, które przygotowały stowarzyszenia, gminy, a także przedsiębiorcy.

Całkowita wartość projektu pn.: „Utworzenie centrów turystyczno–rekreacyjnych „ Korony Sądeckiej” na terenie gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów”  wynosi około 6 mln złotych, w tym wnioskowana kwota dofinansowania opiewa na 3,6 mln złotych.

Czy gminom Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz miastu Grybów, wspólnie z LGD „Koron Sądecka” uda się pozyskać dofinansowanie na ambitne zadania jakie przed sobą postawili? – Czas pokaże.

- Karta projektu - jest zarysem tego, co wspólnie zamierzamy zrealizować – powiedziała naszemu portalowi Monika Turek, reprezentująca LGD „Korona Sądecka”, odpowiedzialna za projekt – Mamy nadzieję, że nasz pomysł, który wspólnie z naszymi partnerami chcielibyśmy urzeczywistnić zostanie dostrzeżony i wybrany do realizacji. Jeśli karta projektu uzyska pozytywną akceptację będziemy pracować wspólnie nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Gdyby udało się pozyskać fundusze na planowane przedsięwzięcie mogłoby ono rozpocząć się w czwartym kwartale przyszłego roku, a zakończyć w początkach 2019 roku.

Jak przyznaje Monika Turek partnerzy projektu zostali wybrani nieprzypadkowo. Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” współpracuje z gminami Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów od trzech lat. Natomiast współpraca z miastem Grybów datuje się ubiegłego roku.

- Mamy wspólną strategie rozwoju do 2020 roku, dlatego też działamy razem – dodaje przedstawicielka LGD odpowiedzialna za projekt. – Idea wspólnego przedsięwzięcia zrodziła się z tego, że Sądecczyzna jest regionem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym, ale ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Postawiliśmy więc na turystykę i rekreację. W trzech wspomnianych gminach oraz w mieście Grybów chcielibyśmy utworzyć centra turystyczno-rekreacyjne, gdzie można będzie mile spędzić czas.

Centra rekreacyjno-turystyczne. Korona Sądecka

W gminie Chełmiec centrum aktywnego wypoczynku miałoby powstać w Świniarsku. Jest pomysł, aby wybudować tam budynek, w którym można będzie uprawiać sporty, relaksować się. Mają być tam również utworzone trasy rowerowo-biegowych wzdłuż wałów rzeki Dunajec do granic administracyjnych gminy Podegrodzie i miasta Nowy Sącz. 

W gminie Grybów jest pomysł wytyczenia pięciokilometrowej trasy do uprawiania (skituringu i nordic walking) prowadzącej granicą pasma Jaworza, łączącej Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej z wieżą widokową na Jaworzu oraz z obiektami architektury drewnianej (kościół w Binczarowej, Kąclowej, Boguszy i Ptaszkowej). Projekt obejmuje także Białą Niżną, w której ma powstać park linowy i siłownia.

Gmina Kamionka Wielka w ramach tego projektu chciałaby skoncentrować się na dalszym zagospodarowaniu terenu tzw. „Czarnej Kępicy”. Planowane jest wykonanie ścianki wspinaczkowej dla dorosłych i dla dzieci, rynny zjazdowej, wieży widokowej z lunetami, fontanny, parkingu. Teren zostałby obsadzony ciekawymi roślinami. Pojawiłyby się tam również tablice z opisem chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na tamtym obszarze. Gmina szacuje, że realizacja tego pomysłu pochłonęłaby około 800 tys. złotych.

Obecnie na „Czarnej Kępicy” znajdują się już dwie altany wraz z ławkami i stolikami, siłownia zewnętrzna, a dla zachowania czystości i porządku ustawiono kosze, umożliwiające segregację odpadów. Mieszkańcy i turyści mają możliwość zrobienia tam pikniku, bowiem udostępnione są również dwa grillowiska.

Miasto Grybów, jako partner projektu,  zgłosiło do dofinansowania zagospodarowanie części parku miejskiego.

- W miejsce obecnej muszli koncertowej chcielibyśmy utworzyć centrum rekreacji dla mieszkańców naszego miasta – mówi burmistrz miasta Paweł Fyda. - Mogłyby tu powstać kort tenisowy, pole mini golfa, siłownia zewnętrzna, a także ścianka wspinaczkowa. Zagospodarowanie dalszej części parku, od strony Czerwonego Potoku, polegałoby na utworzeniu alejek tematycznych, wykonaniu fontanny, przebudowie sieci elektrycznej oraz wykonaniu nowego oświetlenia i aranżacji zieleni.

W ramach wspomnianego projektu w każdej z partnerskich gmin oraz w mieście Grybów utworzone zostałyby po dwa miejsca pracy.

(MACH)

Fot. ES, z zasobów Urzędu Miejskiego w Grybowie, Dawid Janik. Dziękujemy za przesłanie błędu