Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
18/06/2015 - 15:30

Chełmiec uruchomił gminny geoportal mapowy

Urząd Gminy w Chełmcu uruchomił gminny geoportal mapowy obejmujący System Informacji Przestrzennej (SIP) dla terenu Gminy Chełmiec, dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej www.chelmiec.pl. Dzięki niemu olbrzymia ilość rozproszonych dotąd danych została zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający przeglądanie jak i dowolną ich analizę.
W portalu mapowym prezentowane są między innymi warstwy: działek, budynków, adresów, punktów użyteczności publicznej oraz dane dotyczące planów i studium zagospodarowania przestrzennego.

Prezentowane dane powiązane są z danymi opisowymi. Informacje te mogą być prezentowane na tle warstw podkładowych ortofotomapy czy mapy topograficznej.

Pod ikonką ze znakiem zapytania znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi wraz z opisem poszczególnych narzędzi oraz sposobu wyszukiwania danych.

Warstwa „ Infrastruktura techniczna” na dzień dzisiejszy obejmuje istniejącą sieć kanalizacyjną wraz ze studzienkami jednak w najbliższym czasie zostanie uzupełniona o sieć wodociągową.

SIP będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą planowania wszelkich działań związanych z rozwojem gminy, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych danych o przestrzeni gminy.

(opr.jg) źródło: UG Chełmiec
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)