Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 8 lipca. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
04/01/2018 - 17:40

Chełmiec: budżet na kredyt. Radni zgodzili się na kolejne zadłużenie gminy

Gmina Chełmiec w 2018 roku ma zaciągnąć kolejne 20 milionów złotych kredytu. Inaczej nie uda się zdobyć 80 mln złotych na inwestycje. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Rada Gminy uchwaliła właśnie budżet na ten rok. Wśród radnych nie było jednak jednomyślności. Szesnastu z nich zagłosowało za przyjęciem uchwały, pięciu natomiast wstrzymało się od głosu.

Dochody gminy na 2018 rok planowane są na poziomie ponad 178 mln zł, w tym 39 mln zł stanowią dochody majątkowe.

Wydatki budżetu planowane są na ponad 198 mln zł, z czego aż 81 mln zł, czyli prawie 41 proc. wszystkich wydatków ma zostać przeznaczonych na inwestycje.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca niecałe 20 mln zł ma być pokryta z zaciągniętych pożyczek i kredytów

Sporo pieniędzy, bo aż 46 mln złotych zostanie wydatkowana na oświatę i wychowanie. 36 milionów zarezerwowano na świadczenia wychowawcze i rodzinnie. 4,8 mln złotych poszło na dział pomoc społeczna.

Gmina Chełmiec postawiła w tym roku na inwestycje. Boom inwestycyjny zapowiada się przede wszystkim w gospodarce wodno-ściekowej. Poprawi się stan infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Na te zadania przeznaczono prawie 38 mln złotych.

Lista inwestycji z tego zakresu jest długa. Na niej znajdują się m.in. budowa oczyszczalni ścieków w Piątkowej wraz z budową kanalizacji w Paszynie (9,5 mln zł), budowa oczyszczalni ścieków w Kunowie (z wykorzystaniem dotacji z PRWO – 3,7 mln zł), rozbudowa sieci wodociągowej w Chełmcu „Gajowa” oraz w Świniarsku „Nowe Osiedle”, (2,6 mln zł.), rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Trzetrzewinie (440 tys. zł) i jeszcze kilka innych przedsięwzięć.

Pomyślano również o innych inwestycjach jak chociażby o rewitalizacji centrum Chełmca i budowie obserwatorium astronomicznego oraz amfiteatru, a także parkingu przy ul. Magazynowej za prawie 17 mln złotych, rozbudowie krytej pływalni (10 mln złotych), budowie Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz zagospodarowaniem terenu w Świniarsku za 3,3 mln złotych.

Iga Michalec Fot. i źródło: UG w ChełmcuDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)