Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
19/04/2024 - 06:15

Bon senioralny 2024: kto dostanie 2 150 zł, na co można wydać pieniądze

Gotowy jest już projekt bonu senioralnego. Ma go otrzymać ponad pół miliona seniorów, którzy potrzebują wsparcia w życiu codziennym. Uzyskają oni pomoc opiekunów, a członkowie ich rodzin będą mogli być dzięki temu bardziej aktywni zawodowo. Ważne są też nowe przepisy dające prawo do zarobku kandydatom na opiekunów seniorów. Na lokalnych rynkach pracy będzie to pierwsza od dawna szansa na znalezienie zajęcia bez wyjazdu do innego regionu kraju lub zagranicę.

Obowiązujące kryterium dochodowe – seniora i członków jego rodziny jest na tyle liberalne, że tylko naprawdę dobrze sytuowane rodziny nie uzyskają takiego wsparcia ze środków publicznych.

Bon senioralny 2024: na co można przeznaczyć, ile wynosi i komu przysługuje

Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te będą obejmowały pomoc w codziennych czynnościach, kontakt z otoczeniem, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.

Program skierowany będzie do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin.

Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Według przeprowadzonych szacunków z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych.

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 zł (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.).

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora).

Program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto.

W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Bon senioralny to podwójne wsparcie: senior dostanie pomoc, bezrobotni możliwość pracy i zarobku

Organizacją usług na rzecz seniora zajmą się samorządy gminne. Będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.

Szczególnie trudna sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Jak informuje minister Marzena Okła-Drewnowicz, tu pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiała już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji.

Pierwszym etapem realizacji programu będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.

– Bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.     [email protected]) fot. sabinevanerp/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu