Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
09/07/2020 - 11:40

Będzie bardziej eko. Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"

Krynica Zdrój, obok Skierniewic i Tomaszowa Mazowieckiego, przystąpiła do proekologicznego projektu „Miasto z Klimatem”. 8 lipca, w Pijalni Głównej, przedstawiciele krynickiego samorządu podpisali stosowne dokumenty.

Będzie bardziej eko. Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"
W Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju przedstawiciele samorządu podpisali dokumenty, dotyczące przystąpienia uzdrowiska do pilotażowego, proekologicznego projektu pn. "Miasto z Klimatem", który ma celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Wcześniej odbyła się konferencja, której miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Dzięki swojemu położeniu i zasobom wód mineralnych Krynica jest miastem, w którym rozwiązania prośrodowiskowe są na porządku dziennym.

Będzie bardziej eko. Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli samorządu miejskiego i wojewódzkiego, organizacji społecznych i obywatelskich, a także biznesu, naukowców oraz architektów i urbanistów. Zaprezentowali założenia programu, jego korzyści i źródła finansowania, z których można czerpać środki na wprowadzanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Jako gospodarz wydarzenia, on-line pierwszy głos zabrał burmistrz Krynicy Piotr Ryba, który przedstawił niektóre z działań miasta, wpisujące się w projekt „Miasto z Klimatem” .

Są to m.in: wymiana starych urządzeń grzewczych na nowoczesne, wdrożenie strategii elektromobilności, geotermia jako ogromna szansa, gdyż- jak podkreślił włodarz uzdrowiska-nikt na Sądecczyźnie nie skorzystał dotąd z zasobów wód termalnych, fotowoltaika, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, termomodernizacja szczególnie w obiektów zabytkowych, retencja indywidualna i zbiorniki wielofunkcyjne, a także drogi odbarczające oraz bezpłatna komunikacja uzdrowiskowa czyli pięć nowych busów, spełniających normy przyjazne środowisku.

Będzie bardziej eko. Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"

Projekt pn. Miasto z Klimatem promuje nie tylko duże inwestycje prośrodowiskowe takie, jak ciepłownie geotermalne, ale również drobne, innowacyjne rozwiązania, które trafiają do każdego mieszkańca.

Do rozwiązań takich należą m.in.

1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, który wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza, jak również ogranicza emisję hałasu i poziom natężenia ruchu samochodowego, 

2. Budowa stacji ładowania dla samochodów elektrycznych, pozwala przekonać mieszkańców do wyboru aut elektrycznych, jako alternatywy dla tych zasilanych paliwami konwencjonalnymi, z uwagi na ułatwienie  ich użytkowania w mieście, 


3. Rozwój instalacji fotowoltaicznych, zarówno mikroinstalacji przydomowych, jak i tych o dużej, przemysłowej wydajności, które posłużą do zasilania lub wsparcia działalności lokalnych przedsiębiorstw bądź budynków użyteczności publicznej, 

4. Budowa  miejskich wypożyczalni rowerów, połączona z akcją promocyjną tego środka transportu, 


5. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury jako narzędzia walki m. in. z lokalnymi powodziami, niewydolnością systemów kanalizacyjnych. Inną, ważną korzyścią z rozwoju tej inicjatywy jest powstanie miejskiego mikroklimatu, wpływającego na zmniejszenie negatywnego oddziaływania wysp ciepła.

Budowa ogrodów deszczowych, zielonych dachów i ścian, rond infiltrujących, instalacji gromadzących wodę deszczową, wykorzystywaną następnie w ogrodnictwie, to tylko niektóre z listy rozwiązań, które można zastosować w ramach działań proekologicznych.

Źródła finansowania projektu pn. Miasto z Klimatem: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dotacje i pożyczki w licznych prowadzonych programach np. Polska Geotermia Plus, Energia Plus, SOWA-Oświetlenie Zewnętrzne, Adaptacja do Zmian Klimatu i wiele innych.

(MK) fot. aut.Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny - katalog