Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 13 lipca. Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty
30/05/2016 - 07:25

Antysmogowy program LIFE jednak uratowany?

To już pewne. Mający pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce projekt zintegrowany LIFE, w który zaangażowały się między innymi Stary Sącz, Kamionka i Nawojowa będzie realizowany. Zostanie też zachowana wielkość dotacji z Komisji Europejskiej, czyli blisko 10 mln euro.

Obecnie województwo małopolskie przygotowuje się do startu programu, który ma ruszyć w czerwcu. Równocześnie są domykane ostatnie kwestie współpracy z partnerami projektu, w tym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy, które są w LIFE od początku, mogą już szukać ekodoradców. 

- Mimo problemów związanych z nieprzyznaniem nam dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udało nam się tak przebudować budżet projektu, że jego realizacja nie jest już w żadnym wypadku zagrożona. Cieszę się, że mimo wymogu większego wkładu własnego, dołączyły do nas nowe gminy. To dla mnie dowód na to, że w Małopolsce coraz więcej samorządów czuje się odpowiedzialne za stan powietrza i zamiast zamiatać problem pod dywan, faktycznie chce działać – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

Obecnie uczestnictwo w projekcie LIFE wyraziło 59 gmin, w tym Stary Sącz, Kamionka i Nawojowa  i jeden związek międzygminny. W przedsięwzięciu gotów był też uczestniczyć Nowy Sącz, ale na uprzednio uzgodnionych warunkach finansowych. W obowiązującym wariancie wzrósł wkład własny wszystkich partnerów. Samo województwo małopolskiego będzie musiało przez 8 lat przeznaczyć na to zadanie ok. 3,6 mln zł. W sumie wartość całego projektu LIFE wyniesie ok. 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. 

Przypomnijmy, że najważniejszymi założeniami projektu LIFE jest utworzenie sieci eko-doradców w małopolskich gminach, którzy będą  wspierać wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania.

Dodatkowo będzie funkcjonowało Centrum Kompetencji, z którego będą mogły korzystać wszystkie samorządy lokalne - znajdą tam fachową bazę wiedzy i szkolenia. Planuje się również utworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza. 

(ami) Fot: archiwumDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)