Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
12/03/2024 - 06:00

2417,14 zł tyle maksymalnie ryczałtu na wczasy pod gruszą można dostać w 2024 roku

Wysokość ryczałtu za wczasy pod gruszą zakłady pracy ustalają w swoich regulaminach. Obowiązuje przy tym ustawowe ograniczenie, że ryczałt ten nie może być wyższy od tak zwanego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS, ten zaś w 2024 r. dla większości zatrudnionych wynosi 2 417,14 zł.

Warto też pamiętać, że taki ryczałt zwolniony jest z podatku i oskładkowania ZUS, ale wysokość zwolnienia jest limitowana – aktualnie wynosi tysiąc złotych.

Jakie środki na działalność socjalną w 2024 roku

Jak już wiadomo, dzięki znacznemu wzrostowi średniej krajowej, w 2024 środki jakimi dysponują zakładowe fundusze świadczeń socjalnych wzrosły aż o 20 procent.

Wysokość odpisu na fundusze socjalne w 2024 r. powinna zostać ustalona na podstawie art. 5 ustawy o ZFŚS, który przewiduje w szczególności, iż wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

W 2024 r. pracodawcy zobligowani do tworzenia ZFŚS muszą więc wyasygnować na działalność socjalną znacząco więcej środków niż chociażby w zeszłym roku. Wynika to przede wszystkim z tego, że podstawą obliczenia odpisów w 2024 r. jest kwota wynosząca aż 6 445,71 zł.

W konsekwencji:

  • firmy zatrudniające osoby pracujące w tzw. normalnych warunkach pracy na pełen etat, muszą odprowadzać kwotę odpisu równą 2 417,14 zł;
  • w przedsiębiorstwach, gdzie wykonuje się pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, kwota odpisu jest już większa i wynosi 3 222,86 zł;
  • w przypadku pracowników młodocianych: w pierwszym roku nauki kwota odpisu jest równa 322,29 zł, w drugim roku nauki wynosi 386,74 zł, zaś w trzecim 451,20 zł.

Pracodawca powinien przekazać należne środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dwóch terminach:

do 31 maja 2024 r. - kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz

do 30 września 2024 r. - pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

Kto skorzysta z ryczałtu na wczasy pod gruszą

W myśl art. 2 ustawy o ZFŚS, krąg osób uprawnionych do korzystania ze środków wyasygnowanych przez pracodawcę na działalność o charakterze socjalnym to:

  • pracownicy oraz członkowie ich rodzin,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu oraz członkowie ich rodzin.
  • osoby, którym zakład pracy przyznał prawo korzystania ze świadczeń ZFŚSw regulaminie gospodarowania zasobami socjalnymi.

Każda z ww. osób, w tym emeryci i renciści – byli pracownicy, mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przewidzianych w regulaminie ZFŚS – na zasadach w nim określonych czyli także z ryczałtu na wczasy pod gruszą.

Ważne, że jedynym warunkiem otrzymania pieniędzy w formie ryczałtu na wczasy pod gruszą jest złożenie wniosku oraz korzystanie nieprzerwanie przynajmniej z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Nie trzeba więc dokumentować żadnych wydatków, nie trzeba też nigdzie wyjeżdżać – ową „gruszą” może być balkon własnego mieszkania, pobliski park a nawet kanapa przed telewizorem – w zależności od osobistych preferencji.  [email protected]) fot. AlkeMade/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu