Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 3 grudnia. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
16/06/2022 - 12:20

Marszałek Marek Kuchciński na III Forum Słowacko-Polskim w Bardejowie

Z posłem Markiem Kuchcińskim, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, rozmawiamy podczas III Forum Słowacko-Polskiego w słowackim Bardejowie.

Panie marszałku, na ile ważne są dziś takie spotkania jak to, Forum Słowacko-Polskie, zwłaszcza po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią?
- Takie spotkania, można rzec, są dubeltowo ważne. Bo przybliżają, rwane w trakcie 30 lat, spotkania między naszymi państwami. Są ważne równiez w kontekście całej Europy Środkowej, bo ułatwiają choćby budowanie komunikacji na osi północ-południe, niezwykle istotnej dla kontynentu. Takich spotkań powinno być więcej, powinny się odbywać choćby co miesiąc w różnych częściach Polski i Słowacji. Tak, byśmy nadrobili stracony czas pandemii.

Wielokrotnie słyszałem dziś, że współpracują ze sobie nie kraje, nie instytucje, nie regiony, czy samorządy, ale finalnie - konkretni ludzie. Na ile taki bezpośredni kontakt w tym pomaga?
-
Przede wszystkim personalizuje to, co dzieje się między regionami i krajami. Podkreślała to pani Erika Jurinová, Przewodnicząca Kraju Żylińskiego, mówił o tym również Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ja chciałbym zaś zwrócić uwagę, że gdyby nie było takich bezpośrednich spotkań przedstawicieli wyborców, bylibyśmy pozostawieni jedynie temu, co jest opracowywane przed administrację, przez biurokrację. Ona jest oczywiście niezbędna, ale czasem ta rutyna działania przesłania nam horyzonty rozwoju. A ludzie pokazują nam wciąż nowe perspektywy i dają inspiracje. To właśnie jest najważniejsze.

Marek Kuchciński

- Od czasu rozpadu Czechosłowacji, za nami 30 lat polsko-słowackiej współpracy, w której pomagają powstałe w tym czasie instytucje. Czy w tym, co łączy Polskę i Słowację więcej dziś problemów, wyzwań, czy szans?
- Myślę, że koncentrowanie się na propozycjach, szansach i na dyskusji nad pozytywnym rozwojem we wszystkich obszarach naszej aktywności, od sztuki, przez kulturę, ochornę środowiska, aż po twarde kwestie typu infrastruktura i bezpieczeństwo, pozwoli na łatwiejsze uporanie się z barierami i trudnościami, które będą powstawały zawsze. Tym bardziej, że nie wszystkim zależy na tym, by kraje Europy Środkowej takie jak choćby Polska i Słowacja, rozwijały się w takim samym tempie jak Europa Zachodnia.

Dlatego właśnie tak trudne sa starania, podejmowane od wielu lat, by stworzyć strategię karpacką, instrument w kategoriach polityki europejskiej bardzo ważny, bo ułatwiający współpracę. Bezpośrednie spotkania dodają element zachęty dla naszych rządów by przyspieszać już trwające przedsięzwięcia, jak choćby te, w dziedzinie komunikacji.

Mam na myśli nie tylko Via Karpatia, czy wielką trasę autostradą S1 na południe, przez Kraj Żyliński, czy szybką kolej, ale też Cyfrową Europę Karpat, o której także dziś mówimy. Cyfryzacja jest bardzo ważna; bardzo dobitnie pokazała to oststnia pandemia.

Marszałek Marek Kuchciński wziął również udział w panelu: "Słowacja i Polska – zjednoczone i solidarne wobec nowych wyzwań", którego moderatorem był Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,a  uczestnikami: Urszula Nowogórska, posłanka na Sejm RP i wiceprzewodnicząca grupy ds. współpracy polsko-słowackiej, Jozef Lukáč, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej  i przewodniczący Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego przy Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, wiceprzewodniczący Kraju Preszowskiego, Zita Pleštinská, posłanka Rady Narodowej Republiki Słowackiej i wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Europejskich przy Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, radna kraju preszowskiego oraz Przemysław Drabek, poseł na Sejm RP

Marek Kuchciński

([email protected]) Wideo: [email protected]. Fot. Facebook

III Forum Słowacko-Polskie w Bardejowie. Nareszcie, po pandemicznej przerwie
Z udziałem wielu słoackich i polskich parlamentarzystów, m.in. Marka Kuchcińskiego, Urszuli Nowogórskiej, Barbary Bartuś i Jerzego Polaczka, Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, jak i Milana Majerský'ego, przewodniczącego Kraju Preszowskiego, czy Eriki Jurinovej, przewodniczącej Kraju Żylińskiego, odbyło się w Bardejowie III Forum Słowacko-Polskie. Spotkaniom przyświecało hasło: "Współpraca – klucz do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości”.Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu