Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 16 lipca. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
26/08/2019 - 17:00

Przedsiębiorczość jest Kobietą. Własna firma szansą na rozwój zawodowy

Dlaczego wsparcie dla kobiet na rynku pracy jest tak ważne? Nietrudno to zrozumieć jeśli spojrzy się w statystyki. Jedynie w powiecie nowosądeckim, choć bezrobocie jest tu i tak rekordowo niskie, na koniec kwietnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 5 840 osób, w tym kobiet było 3 955, czyli aż 67,7 procent! W większości powiatów Małopolski w 2017 roku kobiety to ok. 60 procent wszystkich bezrobotnych. To spory problem.

Przedsiębiorczość jest kobietą. Wsparcie dla kobiet z funduszy europejskich
Szczególnie interesujące dla młodych, aktywnych kobiet z pomysłem na własną przyszłość są zapewne projekty, które ułatwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Najczęściej kwota dotacji dla uczestniczki wynosi ok. 21 tys. złotych. W kwocie tej uwzględnione są również koszty przeznaczone na pokrycie pomocy prawnej, konsultacyjnej i doradczej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na przykład w prowadzonym w Tarnowie projekcie „Młodzi, aktywni, samodzielni”, liczba przewidzianych dotacji to 80. Ich uzyskanie obwarowane jest jednak wieloma czynnikami. Trzeba pamiętać, że pieniądze te można przeznaczyć jedynie na pokrywanie wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika projektu w biznes planie (są to wydatki kwalifikowane).

Zostaną za takie uznane, pod warunkiem że zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.

Na co można wydać pieniądze z dotacji? Miedzy innymi na inwestycje, czyli np. na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakupy towarów i pokrycie innych, niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą np. koszty promocji, ale z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń.

Pieniądze nie mogą być wydane na koszty budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz remontów maszyn i urządzeń, zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, na nieruchomości lub zakup zwierząt. Nie można ich także przeznaczyć na zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od współmałżonka i osób krewnych w linii prostej, prowadzących działalność gospodarczą. Nie da się też uzasadnić ich wydania przejęciem już istniejącej i funkcjonującej na rynku działalności.

Ten, kto dostanie dotację, powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków przez co najmniej 12 miesięcy. Warunki te przytaczamy obszernie, bo są powszechnie obowiązujące także w innych tego typu projektach.

Tu znajdziesz pełną listę projektów, w których możesz wziąć udział. Są wśród nich takie, które dają kobietom dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jaki jest mechanizm rozdzielania środków unijnych?

Środki na aktywizację kobiet pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest walka z bezrobociem we wszystkich krajach członkowskich. Obecnie obowiązująca perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, zarządzany przez Urząd Marszałkowski.

([email protected]) Fot. Pixabay

***

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie,
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
Godziny pracy:  pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.
Telefony do konsultantów:
Infolinia: (12) 616 06 16 (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 E-mail [email protected]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie 
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
Godziny pracy:  pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
Telefony do konsultantów
12 616 03 91, 12 616 03 92, 12 616 03 93 E-mail [email protected]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu,
ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.
Telefony do konsultantów
(12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 E-mail [email protected]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu,
ul. 1000lecia 35, 34-400 Nowy Targ.
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.
Telefony do konsultantów
(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 E-mail [email protected]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie,
ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów
Godziny pracy: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16.
Telefony do konsultantów
(12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63
E-mail: [email protected]

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Dziękujemy za przesłanie błędu